Tempest Security förvärvar Örestads Industribevakning och förstärker erbjudandet i Skåne

Tempest Security AB (publ) har idag genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB undertecknat ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Örestads Industribevakning AB. Säljarna (fyra privatpersoner) kommer fortsatt att vara aktiva i Örestads Industribevaknings verksamhet. Säljarna tillsammans med Örestads Industribevakning äger idag 100 procent av Malmö Industrivakter Handelsbolag. Före tillträdet av aktierna kommer Örestads Industribevakning att från säljarna förvärva samtliga andelar i Malmö Industrivakter. Bolagen tillför utöver traditionella bevakningstjänster även kompetens och erfarenhet inom fastighetsjour och parkeringsövervakning. Med förvärvet stärker Tempest erbjudandet ytterligare genom expansion i Skåne och Öresundsregionen som är ett strategiskt tillväxtområde för Tempest Securitys svenska verksamhet. Förvärvet innebär även att Tempest-koncernen utökar med auktorisation för värdetransport vilket kompletterar befintliga auktorisationer. De förvärvade bolagen är baserade i Malmö.

För räkenskapsåret 2020/2021 förväntas Örestads Industribevakning tillsammans med Malmö Industrivakter att generera en omsättning om 38,3 miljoner kronor, med en EBITDA om 5,7miljoner kronor motsvarande en EBITDA marginal om 15%.

Tempest förväntan är att bolagen, genom förvärvet, under 2022 kommer att tillföra Tempest-koncernen en omsättning på ca 34 miljoner kronor med god lönsamhet samtidigt som bolagens totala erbjudande inom säkerhetsmarknaden breddas väsentligt.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 24 miljoner kronor vilken erläggs kontant och finansieras med egen kassa.

Örestads Bevakning är ett av Sveriges äldsta bevakningsbolag och grundades redan 1966 och har därmed gått in i sitt 6:e decennium som bevakningsföretag.

- Genom förvärvet av Örestads Industribevakning stärker Tempest ytterligare sin position inom bevakningstjänster. Vi vidareutvecklar nu Tempest och Örestads nuvarande affärer och blir en ännu mer komplett leverantör i en bransch med hög efterfrågan, säger Andrew Spry, koncernchef i Tempest Security.

- Örestads Industribevakning har med sina väl inarbetade kundrelationer under decennier levererat sina tjänster med hög kundnytta och det är vår tro att vi tillsammans skall kunna utöka vår gemensamma verksamhet i regionen. Det finns en stor uppsida i affären genom konsolidering av vissa tjänster och den kompetensöverföringen vi kan ge varandra förväntas stärka båda parter, fortsätter Andrew Spry

Givet att tidsplanen följs kommer bolagen att konsolideras med Tempest Security från den 15 oktober 2021.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]
072-454 14 30

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl 08:00.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA

Nerladdningsbara filer

Tempest Security tecknar avtal i Florida, USA.

Tempest Security AB (publ) amerikanska dotterbolag Tempest Security Inc. har tecknat ett avtal om leverans av säkerhetstjänster. Avtalet beräknas ha ett värde om c:a 9 miljoner svenska kronor per år. Avtalet bedöms ha god lönsamhet.


Tempest Security omorganiserar för att möta kommande tillväxt

Tempest Security AB (publ.) presenterar idag en ny organisation för att kunna växla upp koncernens förvärvsfokus och tillväxt ytterligare. Det ska ske genom att skapa ett litet, flexibelt och agilt moderbolag samt ge dotterbolagen ökad självständighet och bättre förutsättningar för att snabbt anpassa sig till kunders krav på de lokala marknaderna. Det är bolagets förväntan att dessa åtgärder ska tydliggöra de värden som finns och stärka verksamheten vidare i resan mot en omsättning om 1 miljard kronor och en EBITDA marginal om 10%.


Tempest Security AB (publ.) delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Hög tillväxt, nya förvärv och god lönsamhet i tredje kvartalet 2021


Valberedning för Tempest Security AB (publ) utsedd

I enligt med beslut på Tempest Security AB:s årsstämma den 25 maj 2021 ska valberedningen bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant.


Tempest Security tillträder Örestads Industribevakning och Malmö Industrivakter.

Tempest Security AB (publ.) har idag genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB tillträtt samtliga aktier i Örestads Industribevakning AB samt övertagit återstående andelar av Malmö Industrivakter Handelsbolag.Tempest Security tecknar avtal för konsulttjänster med stor offentlig aktör

Tempest Security AB (publ) tecknar ramavtal rörande kvalificerade tjänster inom riskhantering till en stor offentlig aktör.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2021

Tillväxten börjar ta fart och positiv utveckling på nya marknader


Tempest Security tecknar avtal gällande bevakningstjänster med Tumba Centrum och Högdalen Centrum

Tempest Security har tecknat avtal med Niam VII Stationsfastigheter om leverans av bevakningstjänster i Tumba Centrum samt Högdalen Centrum.


TEMPEST SECURITY AVSER FÖRVÄRVA ÖRESTADS INDUSTRIBEVAKNING

Tempest Security fortsätter växa i Sverige inom bevakningssegmentet och i ett led att öka den geografiska täckningen har idag en avsiktsförklaring (LOI) ingåtts om ett bolagsförvärv av Örestads Industribevakning AB med dotterbolag. Avsiktsförklaringen är exklusiv och en formell due dilligence process inleds.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted