TEMPEST SECURITY ETABLERAR VERKSAMHET I USA

Tempest Security AB (publ) expanderar internationellt och etablerar verksamhet i USA. Från och med dagens datum (2021-05-04) erbjuder Tempest Security bevaknings- och personsäkerhetstjänster över hela USA.

Etableringen i USA är bland annat en följd av förfrågningar från befintliga kunder om att tillgodose de säkerhetsbehov de har i USA. Etableringen har påskyndats av det gap som uppstått på den nordamerikanska marknaden av kvalificerade personskyddstjänster efter att flera strukturaffärer genomförts under den senaste tiden. Tempest Security har redan idag förfrågningar om tjänsteleveranser vilket gör att vi ser positivt på att flera avtal kan komma att etableras under innevarande år.

"Att etablera Tempest Security Inc. är en viktig milstolpe i vår utveckling och understryker vår ambition att bli en internationell leverantör av kvalificerade säkerhetstjänster. Vi ser en möjlighet att fylla ett tomrum på den amerikanska marknaden och att vi snabbt ska kunna vinna mark. Vår ambition är att den amerikanska verksamheten ska utgöra en betydande del av Tempest koncernens omsättning och vinst år 2025", säger Andrew Spry VD och koncernchef på Tempest Security AB.

Tempest Security utesluter inte att kompletterande förvärv kan komma att ske i USA i syfte att attrahera såväl nyckelpersoner som att förvärva kundportföljer. Tempest Security bygger nu upp en egen kommersiell och operativ organisation. Rekryteringar av strategiska befattningshavare är genomförda. Dessa personer har lång erfarenhet och mycket gott renommé i branschen efter att framgångsrikt ha verkat hos branschkollegor under många år.

Kyle Faust tillträder idag, 2021-05-04, som President of US Operations. Faust har lång erfarenhet från branschen genom seniora befattningar inom bl.a. AS Solutions och Allied Universal Security samt som säkerhetschef på Snap Inc (leverantörer av tjänsten Snapchat).

"Att etablera vår amerikanska verksamhetär ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi. Storleken och mognaden på bolaget gör att möjligheten till marknadstillträde i USA är helt rätt nästa steg förTempest Security. Att bygga vår egen kommersiella och operativa närvaro gör det möjligt för oss att interagera med strategiska kunder och partners i USA på ett nära och personligt sätt", avslutar Andrew Spry.

För ytterligare information kontakta:

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 10:45.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark.

Nerladdningsbara filer

Tempest Security AB (publ) enters the U.S. market in ongoing international expansion

As of today, 4 May 2021, Tempest Security offers its comprehensive range of security and executive protection services throughout the United States.


TEMPEST SECURITY ETABLERAR VERKSAMHET I USA

Tempest Security AB (publ) expanderar internationellt och etablerar verksamhet i USA. Från och med dagens datum (2021-05-04) erbjuder Tempest Security bevaknings- och personsäkerhetstjänster över hela USA.Tempest Security tilldelas avtal med Stockholms universitet rörande bevakningstjänster

Tempest Security har idag informerats om att Stockholms universitet tilldelat bolaget nytt avtal om leverans av bevakningstjänster. Tempest Security levererar redan idag de tjänster tilldelningen avser.


KALLELSE till årsstämma i Tempest Security AB (publ)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021, klockan 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, 18 trappor, i Stockholm.

Tempest tillförs 34,0 MSEK genom riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I TEMPEST SECURITY AB.


Tempest utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om 880 000 aktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I TEMPEST SECURITY AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted