Sonny Schürer tillträder som Head of Risk solutions och medlem av koncernledningen

Tempest Security har idag utsett Sonny Schürer till verksamhetschef för Risk Solutions. I samband med detta tar Schürer även plats i koncernledningen för Tempest Security.

Sonny Schürer kommer närmast från en av världens större leverantörer av personsäkerhetstjänster där han varit verksam de senaste 17 åren, bland annat som senior vice president, ansvarig för globala operationer samt vd för bolagets danska dotterbolag. Schürer har även haft ledande befattningar i den danska branchorganisationen för säkerhetsföretag.

-Jag vill hälsa Sonny välkommen till Tempest Security och ser fram emot att ha honom ombord, säger Andrew Spry, VD på Tempest Security.

-Sonnys långa erfarenhet av branschen, hur man hanterar globala personskyddsleveranser samt goda renommé hos kunderna faller väl in med den kommande internationella expansion som vi planerar och tidigare kommunicerat, fortsätter Andrew Spry.

-Jag har haft ögonen på Tempest Security under en längre tid och när det nu var läge för mig att byta arbetsgivare var de en naturlig part att inleda samtal med. Tempest är en skandinavisk aktör med globala ambitioner vilket passar mig perfekt. Jag ser fram emot att arbeta med Andrew och teamet på Tempest Security säger Sonny Schürer.

Sonny Schürer tillträder sin tjänst med omedelbar verkan.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021 kl. 09:00 CET.

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 6842110, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark.

Nerladdningsbara filer

Tempest Security AB (publ) enters the U.S. market in ongoing international expansion

As of today, 4 May 2021, Tempest Security offers its comprehensive range of security and executive protection services throughout the United States.


TEMPEST SECURITY ETABLERAR VERKSAMHET I USA

Tempest Security AB (publ) expanderar internationellt och etablerar verksamhet i USA. Från och med dagens datum (2021-05-04) erbjuder Tempest Security bevaknings- och personsäkerhetstjänster över hela USA.Tempest Security tilldelas avtal med Stockholms universitet rörande bevakningstjänster

Tempest Security har idag informerats om att Stockholms universitet tilldelat bolaget nytt avtal om leverans av bevakningstjänster. Tempest Security levererar redan idag de tjänster tilldelningen avser.


KALLELSE till årsstämma i Tempest Security AB (publ)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021, klockan 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, 18 trappor, i Stockholm.

Tempest tillförs 34,0 MSEK genom riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I TEMPEST SECURITY AB.


Tempest utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om 880 000 aktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I TEMPEST SECURITY AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted