Delårsrapport januari - september 2016

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,8 (26,5) Mkr
 • Resultat före avskrivningar och extraordinära poster -1,4 (-0,1) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,6 (-5,5) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -8,8 (-5,6) Mkr.
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,29 (-0,44) kr
 • Nytt avtal tecknat med Telenor om leveranser till Telenor Cloud Service

Nio månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,0 (33,7) Mkr
 • Resultat före avskrivningar och extraordinära poster -6,2 (-13,6) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -25,7 (-23,9) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -29,2 (-25,2) Mkr.
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,96 (-1,98) kr
 • Konvertibellån på 18,2 Mkr som netto tillfört 8,5 Mkr.
 • Erbjudande till ViaNetts minoritetsägare att sälja sina innehav

VD har ordet 

Vi väljer växtvärk

Städarbetet i TargetEveryOne-koncernen är nu i det närmaste genomfört och det är dags för mig att överlämna stafettpinnen till grundaren Björn Forslund. Alla beslut har tagits och från årsskiftet kommer kostnadsmassan minskas ytterligare.

Besparingspaket
Under första halvåret 2016 kapades de operativa kostnaderna med 0,9 Mkr i månaden. Under andra halvåret kommer de att sjunka med ytterligare 0,6 Mkr per månad. Vi har därmed krympt den operativa kostnadsmassan med omkring 40 procent på mindre än ett år.
Dessa förändringar har varit nödvändiga. Dels för att det rent krasst varit möjligt att ta fram samordningsvinster ur de förvärvade verksamheterna och varit tjänstefel att inte göra det. Men även för att vår satsning på TargetEveryOne har krävt en annan yrkesprofil inom flera områden.

Tillväxt
Vi ser nu att efterfrågan på TargetEveryOnes tjänster ökar och det kraftigare än någonsin tidigare. Allt det arbete som lagts ner under de gångna två och ett halvt åren börjar nu kanaliseras i en markant ökande efterfrågan.
Det stora genombrottet kom i och med avtalet med Telenor Norge den 14 augusti. Överenskommelsen innebär att TargetEveryOnes onlinetjänster anpassas och läggs in i Telenor Cloud Service och därmed på sikt blir tillgängliga för alla Telenors kunder, 211 miljoner abonnenter i fjorton länder.
Denna tjänst lanseras i Norge under våren 2017. Men redan nu ser vi en markant ökad aktivitet inom Telenors försäljningsavdelning. Avtalet har öppnat dörrar vi tidigare bara anat där i fjärran och under hösten har våra säljare blivit inbjudna att tillsammans med Telenor besöka de riktigt stora kunderna för att diskutera framtida strategier avseende mobil marknadsföring.
Vi är just nu i konkreta förhandlingar som vi i flera fall hoppas slutföra under fjärde kvartalet.

Växtvärk
Även våra andra partners ser stor eller mycket stor aktivitet på sina marknader. Det är i första hand stora norska mediebyråer som framgångsrikt säljer in TargetEveryOne till flera intressanta kunder. De signaler vi får är att de räknar med att stänga dessa affärer innan årsskiftet.
Detta sammantaget håller på att skapa angenäma problem i form av otillräckliga resurser både inom sälj och leverans. Vi gasar på för allt vad vi är värda och satsar på att nå en position som kan skalas upp och rullas ut internationellt.
Vi väljer helt enkelt växtvärk.

VD-skifte
Det är just växtvärken som är vår stora utmaning. I det skedet krävs det en annan profil på VD:n än den jag har. Jag kan inte krympa verksamheten ena dagen för att veckan efter expandera den.
Björn Forslund har den offensiva profil som behövs. Vi har jobbat nära varandra i två år och har kompletterande egenskaper. När Björn nu kliver in i sin nya roll så tar jag samtidigt steget tillbaka till min gamla som CFO. Det finns nämligen en hel del kvar att göra avseende ordning-och-reda som jag försummat i min roll som VD. Och det ser jag fram emot att ta itu med.
Vi släpar fortfarande runt på en del av våra gamla kostnader som gör att tredje kvartalet uppvisar ett negativt EBITDA. Från årsskiftet räknar jag dock med att dessa kostnader är borta och då ser jag även ökade intäkter.

Stockholm november 2016
Jan Benjaminson, avgående CEO

ÅRSREDOVISNING
TargetEveryOne AB:s årsredovisning har funnits tillgänglig på hemsidan, www.targeteveryone.com, från den 26 april 2016.

KOMMANDE RAPPORTER
Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17

Delårsrapport januari - mars 2017
2017-05-10

Rapporten i sin helhet bifogas.

2016-11-11

För ytterligare information kontakta:
Jan Benjaminson, CEO, +46 70-666 93 88, jan@targeteveryone.com

Denna information är sådan information TargetEveryOne AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl 09.00.

Om TargetEveryOne
TargetEveryOne hjälper företag att på en strategisk nivå bygga bättre mobila kundrelationer och öka försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst. Bolaget, noterat på Nasdaq First North Sweden, startade i den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har nu kunder och partners i över 80 länder. Dotterbolaget ViaNett är en ledande leverantör för SMS baserade tjänster till företag som med TargetEveryOnes teknologi ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet. Bland kunderna finns Nespresso, Norwegian och Vita. www.targeteveryone.com


TargetEveryone AB - Publication of Prospectus

TargetEveryone is a global MARTECH company, enabling our clients to streamline their 1-1 digital marketing, content and experiences within one SaaS online platform. Today, the prospectus for the offering was approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen). The Prospectus is published today and is available at https://www.targeteveryone.com/investors/financial-reports.php?lang=en&type=PR. The offering will be a total of 108,376,814 shares at a share price of SEK 0.4 that will be traded on Nasdaq First North.


Bulletin from the Annual General Meeting

TargetEveryone's Annual General Meeting was held on May 15, 2019 at the company's premises, Kungsgatan 60 in Stockholm.


Interim report Jamuary - March 2019

First quarter

 • Net sales amounted to MSEK 3.4 (7.5)
 • EBITDA before extraordinary costs amounted to MSEK -7.8 (-4.0)
 • EBT amounted to MSEK -14.6 (-10.4)
 • Earnings per share before dilutions amounted to SEK -0.25 (-0.32)
 • Signed totally seven new customers
 • Accumulated cost reductions to a total of approximately 30 %

Kallelse till årsstämma i TargetEveryone AB

Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2019 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 60 i Stockholm.
TargetEveryone publishes Annual Report 2018 with deviation from year-end report

On February 14, the company published the year-end report for the fiscal year 2018.


TargetEveryone signs MyBank


Delay of annual report


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted