Delårsrapport Q3 2021

Kvartalet juli - september 2021 är det första kvartalet som inkluderar de fastigheter som tillträdes den 1 juli 2021. De förvärvade fastigheternas resultaträkningar är endast inkluderade i det tredje kvartalets siffror, vilket man behöver beakta i jämförelsen med ackumulerade siffror och föregående år.

Perioden, januari - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 42 511 tkr (33 638)
 • Driftnettot uppgick till 29 431 tkr (24 272)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader om -5 700 tkr (0) hänförliga till Exit fee vid uppsägning av avtalet med Pareto Business Management AB.  
 • Förvaltningsresultatet uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 15 887 tkr (12 948)
 • Resultat efter skatt uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 37 726 tkr (3 006) motsvarande 11,1 kr per aktie (1,3)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 2021-09-30 till 1 325 100 tkr (764 500 tkr uppgick värdet till per 2020-12-31)
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 33 130 tkr (-10 592)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 574 tkr (13 521)
 • Räntetäckningsgraden uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 2,8 ggr (2,7) och belåningsgraden till 52,7% (66,2)
 • NRV per aktie uppgick till 116,7 kr (108,5)

Kvartalet juli - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 19 522 tkr (11 025)
 • Driftnettot uppgick till 13 881 tkr (7 771)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader om -5 700 tkr (0) hänförliga till Exit fee vid uppsägning av avtalet med Pareto Business Management AB. 
 • Förvaltningsresultatet uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 8 152 tkr (4 062)
 • Resultat efter skatt uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 27 667 tkr (3 730) motsvarande 5,1 kr per aktie (1,6)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 2021-09-30 till 1 325 100 tkr (764 500 tkr uppgick värdet till per 2020-12-31)
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 24 023 kr (234)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 984 tkr (5 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 3,3 ggr (2,6) och belåningsgraden till 52,7% (66,2)
 • NRV per aktie uppgick till 116,7 kr (108,5)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och per den 1 juli 2021 har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2021. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com 

Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Halvårsrapport 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted