Delårsrapport Q1 2021

Perioden, januari - mars 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 11 580 tkr (11 327)
  • Driftnettot uppgick till 7 429 tkr (7 960)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 376 tkr (4 046)
  • Resultat efter skatt uppgick till -2 811 tkr (2 697) motsvarande -1,17 kr per aktie (1,12)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 764 500 tkr (761 600)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 897 tkr (2 283)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,17 ggr (2,55) och belåningsgraden till 65,96 % (66,22)
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 110,45 kr (108,76)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

John Malmström, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 000 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted