(Korrigerad) Delårsrapport Q2 2021

Den 27 augusti 2021 offentliggjorde Swemet delårsrapporten för perioden januari-juni 2021. Swemet offentliggör idag en korrigerad version med nedan ändringar och förtydliganden jämfört med den version som offentliggjordes den 27 augusti 2021. Den korrigerade delårsrapporten bifogas i sin helhet.

  • På sidan 5 i den tidigare offentliggjorda rapporten angavs balansposten Övriga kortfristiga fordringarna felaktigt till 5 tkr. Det korrekta beloppet ska vara 8 943 tkr.
  • På sidan 6 i den tidigare offentliggjorda rapporten angavs balansposten Övriga kortfristiga skulder felaktigt till 5 717 tkr. Det korrekta beloppet ska vara 14 655 tkr.
  • På sidan 8 i den korrigerade rapporten har adderats en tabell som visar förändringen av eget kapital under helåret 2020.
  • På sidan 9 i den korrigerade rapporten har informationen under rubriken Närståendetransaktioner förtydligats enligt följande:

Vid periodens slut fanns en skuld till bolagets VD på 1 199tkr. Skulden avser fastighetsköp.

Vid årets början fanns fordran på Willak AB på 5 754 tkr. Swemets VD är privat och genom bolag huvudägare i Willak AB. Vid periodens slut uppgick fordran på Willak AB till 5 838 tkr.

Räntan på lånen är marknadsmässig.

För mer information:

Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70-699 40 00
E-post: [email protected]

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, [email protected], är Bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021Delårsrapport Q2 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted