Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

SWEMET INLEDER SAMARBETE MED GWF MESSSYSTEME AG

Swemet inleder samarbete med GWF MessSysteme AG inom ett för bolaget nytt område för flödesmätare av kall- som varmvatten. Genom samarbetet blir Swemet en totalleverantör för alla typer av flödesmätare.

Swemet inleder samarbete med GWF MessSysteme AG, ett anrikt schweiziskt bolag. GWF har ett produktprogram som täcker alla typer av flödesmätare för kall- och varmvatten.

Samarbetet innebär att Swemet kan erbjuda GWFs produktutbud till kunder i Sverige och utomlands. Genom samarbetet kan Swemet leverera alla typer av flödesmätare och kan därmed erbjuda marknaden ett komplett program för undermätningsprojekt också för bostadsrättsföreningar och liknande aktörer. Swemets breda kompetens avseende mätteknik, fjärravläsning och främst felavhjälpning skapar förutsättningar för att bolaget nu blir en totalleverantör för kunderna.

Bolaget ser positivt på samarbetet med GWF och dess framtida möjligheter, det är dock i dagsläget för tidigt att försöka uppskatta framtida marknadsstorlek och intjäningspotential för Swemet mot bakgrund av samarbetet.

Idag finns det ca 1 miljon bostadsrätter och ca 1,4 miljoner hyresrätter. Bostadsrätterna är samlade under mer än 25 000 bostadsrättsföreningar. Det finns starka ekonomiska skäl till att köpa el gemensamt och spara pengar på de fasta avgifterna till energibolagen. Nya EU-direktiv för energihushållning innebär att även kall- och varmvatten ska mätas på sikt i alla lägenheter.

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected]

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, [email protected], är Bolagets Mentor.

Om GWF MessSysteme AG

GWF MessSysteme AG är det ledande företaget för flödesmätning och förbrukningsdatainsamling av gas, vatten, el och värme. GWF erbjuder marknaden systemlösningar för insamling, kommunikation och hantering av mätdata. GWF är ett schweiziskt familjeägt företag med över 240 anställda och en framgångssaga som sträcker sig över 120 år och är en innovativ partner för mätsystem och mätardatahantering.
https://gwf.ch/en/

Nerladdningsbara filer


Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet AB

Swemet AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 11 januari 2023 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.Kallelse till årsstämma i Swemet AB (publ)

Swemet AB håller årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.Swemet AB (publ), har beslutat att senarelägga 2022 års ordinarie bolagsstämman till den 25 maj. Årsbokslutet kommer att offentliggöras den 25 april.

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, onsdagen den 25 maj, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 3 maj 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted