Nytt samarbetsavtal mellan Swemet AB och Vixor & Co AB gällande ny marknad som beräknas ge 5-10 MSEK

Den nya marknaden avser radiobaserad infrastruktur främst riktad mot kommunala bolag. Nya regelverk och myndighetsrekommendationer gällande informationssäkerhet för samhällskritisk verksamhet styr marknaden mot egen infrastruktur. Kommunikationslösningarna skall därför ske i egna och avskilda nät som inte är uppkopplade mot internet.

Egen radiobaserad infrastruktur är lätt att installera och ger en tillförlitlig och snabb kommunikation till bolagens samtliga El- och VA-stationer. Ett fullgott alternativ till fiberförläggning.

Swemet har etablerade kanaler till målgruppen kommunala teknikbolag, tillsammans med Vixor blir vi en slagkraftig kombination som kan erbjuda nyckelfärdiga anläggningar till kunderna.

För Swemets del förväntas det ge en omsättningsökning på 5-10 MSEK årligen.

Om Vixor:

Vixor & Co AB är ett produkt- och tjänsteföretag som bygger säkra kommunikationsnät till samhällsviktiga verksamheter, t ex VA-avdelningar och energibolag. Vårt säkerhetstänk handlar om att kunderna ska äga sin egen infrastruktur och nätet ska dessutom vara totalt avskilt från internet. Vårt sätt att bygga säkra nät lever upp till de myndighetskrav som ställs av bl a Livsmedelsverket, FRA, FOI och MSB.

Linköping 2021-06-14

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Vixor & Co AB
Ulf Petersson, VD
Telefon: +46 70 521 47 85
E-post: ulf.petersson@vixor.com

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2021 kl. 15:00 CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted