Stockholm Corporate Finance 11e Life Science-seminarium

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financial Hearings arrangera det 11e Life Science-seminariet.

Datum: 13 och 14 mars 2019
Tid: 
Kl. 08.00-12.00
Plats: 
Berns, Stockholm

Life Science-seminariet 2018 var fullsatt med mer än 400 personer som tog del av 16 börsnoterade bolags presentationer. Presentationerna kunde också följas i realtid. De noterade bolagen hade ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 26 miljarder kronor. Investerarintresset för Life Science-sektorn fortsätter att öka både bland institutioner, kapitalförvaltare och privata investerare.

De bolag som presenterade sig under förra årets seminarium var;
Bactiguard, Camurus, Follicum, Hansa Medical, InDex Pharma, Karolinska Development, Klaria Pharma, Medivir, Neurovive, Oasmia Pharmaceutical, Oncopeptides, Orexo, Sedana Medical, Stille, Wilson Therapeutics och WntResearch.

Företagens presentationer finns att ta del av på www.stockholmcorp.se.

Vänligen notera 13 och 14 mars i kalendern. Vi återkommer i god tid med detaljerad information om eventet.

För frågor och information kring seminariet, kontakta info@stockholmcorp.se.

2019-01-08

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 40, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se 

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance 11e Life Science-seminarium

Corporate Finance kommer arrangera det elfte Life Science-seminariumet på Berns i Stockholm i samarbete med Financial Hearings. Presentationerna kommer också kunna ses i realtid genom livestreaming. 


Stockholm Corporate Finance 11e Life Science-seminarium

Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financial Hearings arrangera det 11e Life Science-seminariet.Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Mabon vid utköpet av Agromino om 297 MSEK

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk och dansk lag.

Mabon investiní fond s promnným základním kapitálem a.s. ("Mabon"), org.nr 28904681 (Tjeckien), lämnar ett kontant, enligt dansk rätt budpliktigt, bud att förvärva totalt 9 920 263 aktier och 199 563 420 teckningsoptioner i Agromino A/S, org.nr 29801843 (Danmark), ("Agromino") vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 169,3 miljoner kronor (motsvarande cirka 16,4 miljoner euro)1, varav 168,6 miljoner kronor motsvarar värdet på aktierna och 0,7 miljoner kronor motsvarar värdet på teckningsoptionerna. Aktieägarna i Agromino erbjuds ett kontant vederlag om 17 kronor för varje aktie och optionsinnehavarna 0,0034 kronor för varje teckningsoption, som inte redan ägs av Mabon ("Erbjudandet"). Aktierna i Agromino är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap och teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq First North.


Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag - Energieffektivisering av fastigheter

Stockholm Corporate Finance bjuder in till kapitalmarknadsdag inom energieffektivisering av fastigheter samarbete med Financial Hearings och Nyhetsbyrån Direkt som vänder sig till investerare, aktieägare, analytiker och journalister. Patric Lindqvist och Mattias Goldmann gästar kapitalmarknadsdagen.


Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag - Energieffektivisering av fastigheter

Stockholm Corporate Finance bjuder in till kapitalmarknadsdag inom energieffektivisering av fastigheter i samarbete med Financial Hearings och Nyhetsbyrån Direkt som vänder sig till investerare, aktieägare, analytiker och journalister.


Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag - Energieffektivisering av fastigheter

Stockholm Corporate Finance bjuder in till kapitalmarknadsdag inom energieffektivisering av fastigheter samarbete med Financial Hearings som vänder sig till investerare, aktieägare, analytiker och journalister. Patric Lindqvist och Mattias Goldmann gästar kapitalmarknadsdagen.


PATRIC LINDQVIST, PORTFÖLJFÖRVALTARE HANDELSBANKEN FONDER OCH MATTIAS GOLDMANN, VD FORES GÄSTAR STOCKHOLM CORPORATE FINANCE KAPITALMARKNADSDAG - ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER

Patric Lindqvist är portföljförvaltare på Handelsbanken Fonder och ansvarig för Hållbarhetsfonden och förvaltar drygt 3 miljarder SEK. Patric har ett fokus på investeringar i företag som minskar klimatpåverkan och som via nya teknologier eller tjänster bidrar till ett bättre och hållbarare samhälle. Han har nära 30 års erfarenhet från finansbranschen och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.


SAVE THE DATE: STOCKHOLM CORPORATE FINANCE KAPITALMARKNADSDAG ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER

Stockholm Corporate Finance bjuder in till kapitalmarknadsdag - Energieffektivisering av fastigheter, i samarbete med Financial Hearings, som vänder sig till investerare, analytiker och journalister.


SAVE THE DATE

Stockholm Corporate Finance 11e Life Science-seminarium den 13 - 14 mars 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: