Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

Sammanfattning

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 30,3 (22,5) MSEK. Omsättningsökningen beror huvudsakligen på valutakursförändringar.
 • Driftsnettot uppgick till 12,4 (9,5) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,4 (9,8) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med  -4,1 (8,2) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 5,9 (14,0) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 9,0 (4,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,27 (1,88) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 32,2 (22,6) MSEK

Halvåret 1 juli - 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,5 (11,9) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 6,1 (4,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,3 (8,9) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med -4,1 (8,2) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -10,8 (10,4) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -6,6 (1,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,77 (1,51) SEK

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören återkommer med förslag om eventuell utdelning i samband med att årsredovisningen publiceras.

VD:s kommentar

Fastigheterna hade en fortsatt hög uthyrningsgrad och vid årsskiftet var denna 93 (100) procent. Hyresintäkterna ökade med 3 procent i rubel jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultatet har påverkats positivt av att rubeln stärktes under året gentemot svenska kronan. Genomsnittskursen för rubeln stärktes med 28 procent jämfört med föregående år och vid årets slut hade rubeln stärkts med 22 procent jämfört med vid årets början. I resultatet ingår valutakursförändringar med 9,0 (4,1) MSEK.

Den väpnade konflikten mellan Ryssland och Ukraina förväntas påverka marknadssituationen och verksamheten negativt. Styrelsen följer utvecklingen löpande.

 

Stockholm 9 mars 2023

Mats Hultén
Verkställande direktör

För mer information vänligen kontakta:

Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected]
Nadja Borisova, styrelseordförande, [email protected]

Bolagets adress och hemsida:

St Petersburg Property Company (publ)
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta
www.sppc.se

St Petersburg Property Company AB (SPPC), är ett svenskt fastighetsbolag bildat 2013. Det äger och förvaltar tre kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 12 580 m2 i Sankt Petersburg, Ryssland och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget handlas på den inofficiella svenska handelsplattformen Alternativa listan.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted