Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké från årsstämma 2023-05-25 i St Petersburg Property Company AB

Årsredovisning, resultat- och balansräkning

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.

Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Val av styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Nadja Borisova och Åsa Hansdotter, samt invaldes Torsten Linder för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Andersson hade avböjt omval. Nadja Borisova kvarstår som styrelseordförande.

Styrelsearvode

För tiden intill slutet av nästa årsstämma utgår styrelsearvode med totalt 464 000 kronor.

Revisor

KPMG med Mats Kåvik som huvudansvarig revisor fick stämmans fortsatta förtroende som bolagets revisor och kommer att arvoderas enligt godkänd räkning.

Utdelning

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning sker till aktieägarna.

Mats Hultén, vd, +46 70 848 77 77
Nadja Borisova, ordförande, +46 70 388 72 78

Bolagets adress och hemsida

St Petersburg Property Company (publ)
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta
www.sppc.se

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted