Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Halvåret 1 januari - 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,5 (9,0) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 6,5 (3,7) MSEK 
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,6 (-1,8) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -2,2 (8,4) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -2,9 (10,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,35 (0,83) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,6 (14,8) MSEK.


Årsstämma i St Petersburg Property Company

Årsstämma i St Petersburg Property Company AB (publ) Aktieägarna i St Petersburg Property Company AB (publ), org. nr 556911-8275, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 klockan 10:00 på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.


Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Sammanfattning
Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,9 (22,9) MSEK
 • Driftöverskottet uppgick till 8,2 (9,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -35,7 (-26,6) MSEK. I rörelseresultatet ingår nedskrivning av fastigheter med 33,3 (20,6) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -17,1 (-41,5) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 18,5 (-15,1) MSEK. 
 • Resultat per aktie uppgick till -3,65 (-6,52) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14,8 (13,5) MSEK.
 • SPPC lämnade 0,75 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2015.

Halvåret 1 juli - 31 december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,9 (10,3) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 4,6 (4,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -33,9 (-23,8) MSEK. I rörelseresultatet ingår nedskrivning av fastigheter med 33,3 (20,6) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -25,5 (-51,1) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 8,3 (-27,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -4,48 (-7,52) SEK

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Halvåret 1 januari- 30 juni 2016 

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK 
 • Driftnettot uppgick till 3,7 (5,7) MSEK 
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,8 (-2,9) MSEK 
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 8,4 (9,6) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursvinster med 10,2 (12,1) MSEK 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,83 (1,01) SEK 
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 11,3 (13,5) MSEK.

Kommuniké från årsstämma 2016-05-20 i St Petersburg Property Company

Årsredovisning, resultat- och balansräkning
Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.


St Petersburg Property Company Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 - 2014-12-31

Sammanfattning
Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,9 (39,2) MSEK
 • Driftöverskottet uppgick till 9,8 (16,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -26,6 (-33,5) MSEK. I rörelseresultatet ingår nedskrivning av fastigheter med 20,6 (27,2) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -41,5 (-106,8) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförluster med 15,1 (63,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -6,52 (-20,62) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,5 (18,5) MSEK.

Halvåret 1 juli - 31 december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,3 (18,6) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 4,0 (8,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,8 (-29,1) MSEK. I rörelseresultatet ingår nedskrivning av fastigheter med 20,6 (27,2) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -51,1 (-90,7) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförluster med 27,2 (61,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -7,52 (-12,7) SEK

St Petersburg Property Company Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

Halvåret 1 januari- 30 juni 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 12,6 (17,7) MSEK
- Driftnettot uppgick till 5,7 (7,0) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -2,9 (1,0) MSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgår till 9,6 -2,3 MSEK. I finansiella poster ingår valutakursvinster med 12,1 (0,1) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till 1,01 (-0,57) SEKStyrelsens förslag till årsstämman den 26 maj 2015

Styrelsens förslag till årsstämman den 26 maj 2015 är att lämna en utdelning på 6 197 500 kr, motsvarande 0,01 kr per aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted