Halvårsrapport 2020

Finansiell översikt första halvåret 2020
(jämfört med första halvåret 2019)

  • Nettoomsättningen minskade med 51 % till 1,38 mkr (2,84 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,81 mkr (-0,22 mkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,85mkr (-0,28 mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,03 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 0,82 mkr till 0,09 mkr (-0,91 mkr).

VD kommentar
Covid-19 stoppade tillfälligt bolagets tillväxt!

De inledande månaderna kännetecknades av fortsatt tillväxt, produkt- och marknads-uppbyggnad genom nya återförsäljare och etablering på nya marknader. Bolagets nettoomsättning för perioden 1 januari till 13 mars ökade med drygt 30 % jämfört med samma period föregående år.

Efter 13 mars som en konsekvens för att minska smittspridningen av Covid-19 stängde de flesta länder ner sin idrottsverksamhet, vilket väsentligt påverkar bolagets förmåga att generera intäkter. Bolagets nettoomsättning minskade dramatiskt och var under Q2 drygt
80 % lägre än jämfört med samma period föregående år.

Bolaget har vidtagit åtgärder för att minska kostnader och utbetalningar med bibehållen leveransförmåga. Anställningar för deltidsanställda är avslutade och bolagets personal korttidsarbetar. Almi och övriga långivare har beviljat amorteringsfrihet. Bolaget minskade kostnader för marknadsföring, resor och hyror samt flyttade fram tillverkning av produkter.

Bolaget gjorde 2019 ett historiskt bra halvårsresultat och närmade sig lönsamhet, både på halvår och helår. CV-19 stoppade tillfälligt bolagets tillväxtresa och resultatet är trots ovan genomförda åtgärder kraftigt negativt. Styrelsens bedömning är att bolaget, med nuvarande intäkter och vidtagna åtgärder, har likviditet för att ta sig igenom bolagets svåraste period. Bolagets personal arbetar med produktutveckling och effektivisering av processer för att vara bättre rustat och starkare när idrottsverksamheten öppnas upp igen

Bolaget och återförsäljare noterar under juni ökade marknadsaktiviteter som fortsätter öka under juli, bla börjar den för Bolaget viktiga tyska marknad komma igång. Bolagets försäljning i juli ligger i paritet med föregående år, vilket indikerar att marknaden börjar återhämta sig. Bolaget räknar med fortsatt återhämtning under Q3 och att försäljning under Q4 återgår till det mer normala. Spintso har en konkurrenskraftig produktportfölj, ett etablerat varumärke och 47 återförsäljare i 20 länder, en digital plattform för e-handel samt organisation för direktförsäljning till förbund och ligor. Det finns en mängd möjligheter för våra produkter vilket vi ska fortsätta ta vara på när idrotten öppnar upp.

Peter Evertsson, VD

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti kl. 21.00

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se
Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké


Bokslutskommuniké 2021Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted