Spintso International AB's (publ) helägda dotterbolag Medclair AB anställer ny verkställande direktör

Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso") har beslutat att utse Jonas Lundh till ny verkställande direktör för det helägda dotterbolaget Medclair AB med tillträde den 1 december 2020. Bolaget har sedan en tid sökt efter en ny verkställande direktör sedan Medclairs tidigare VD tillträder tjänsten som koncernchef för den nya koncernen.

Jonas Lundh har en gedigen bakgrund inom ledarskap, försäljning och har en naturlig förståelse för högteknologiska produkter. Han har tidigare haft ledande befattningar inom Eniro och Metro. Rekryteringen av Lundh är en del i uppbyggnaden av den nya koncernstrukturen som börjar ta form.

Som framgår av koncernens informationsmemorandum (som godkändes av Nordic Growth Market den 26 november 2020), avser koncernen bredda verksamheten och införliva fler verksamheter till moderbolaget i syfte att stärka balansräkningen och uppnå en global expansion av verksamheten. Det kommer ställas höga krav på såväl den legala strukturen som den tekniska utvecklingen av nuvarande patentportfölj, varför ett naturligt steg i verksamheten är att finna verksamheter som ytterligare förbättrar koncernens kommersiella utgångsläge. Målsättningen är att finna verksamheter inom health-/medtechbranschen som kompletterar nuvarande inriktning.

Kommentar från Mikael König, tillträdande koncernchef

"Verksamheten inom det helägda dotterbolaget Medclair har under de senaste 18 månaderna anpassats för att kunna tillmötesgå de höga krav som ställs på produktportföljen internationellt. Under det gågna året har vi fått flera förfrågningar från internationella kunder och potentiella samarbetspartners. För att säkerställa en ordnad överlämning kommer jag under en övergångsperiod fortsatt vara ansvarig för uppbyggnaden av det internationella nätverket inom Medclair. Jag känner mig trygg i rekryteringen av Jonas Lundh och bedömer honom som rätt person för den fortsatta globaliseringen av verksamheten."

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl 08:30.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Crafoord, styrelseordförande, Spintso International AB (publ),
Tfn: 070 - 814 26 50, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se

Medclair Invest - Q&A


Medclair Q3 - orderingång svagare än förväntat.

Trots en stark inledning under Augusti kan det konstateras att orderingång Q3 ej lever upp till förväntan, som en konsekvens innebär detta att den tidigare uppskattade orderingången för helåret om 70 msek ej kan anses relevant.


Medclair uppmärksammas i Anaesthesia Reports.

Medclairs teknik för hållbar och säker hantering av lustgas har sedan sensommaren 2021 undersökts i en studie utförd av the Sustainability Team at Manchester University NHS Foundation Trust.


Mid-term update Medclair AB

Aktivitetsnivån i Medclair AB är mycket hög och efter önskemål från våra aktieägare väljer företaget att lämna en statusrapport avseende utvecklingen i bolget halvägs genom kvartalet.Medclair Invest - Q&A 11 augusti 13:30.

Den 11 augusti avger Medclair Invest rapport för 2:a kvartalet 2022. I samband med detta bjuder vi in till en frågestund med bolagets ledning.


Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.


Englands största sjukhus St Georges utökar användandet av Medclairs lösningar.

Englands största sjukhus med 3 500 000 patienter i sitt upptagningsområde publicerade idag ett PM där man annonserar att man fördjupar sitt arbete med hållbar lustgas. Sjukhuset använder sedan tidigare Medclairs lösningar inom endoskopi och förlossning och har nu som Englands första introducerat Medclairs teknik inom dentalvård.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted