Spintso International AB återkallar förslag till incitamentsprogram

Styrelsen i Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso" eller "Bolaget") har beslutat att återkalla förslaget om incitamentsprogram avseende 3 600 000 teckningsoptioner till Mikael König.

Som Bolaget kommunicerade den 16 november, avsåg styrelsen att inom kort kalla till extra bolagsstämma i syfte att emittera 3 600 000 teckningsoptioner till Mikael König. Teckningsoptionerna skulle medföra att Mikael König hade rätt att teckna 3 600 000 nya stamaktier till lösenpriset 1:00 kr per aktie. Styrelsen har nu valt att frångå förslaget då annan uppgörelse har ersatt det föreslagna incitamentsprogrammet.

Mot bakgrund av ovan har Bolagets koncernchef, Mikael König och Medclairs verkställande direktör, Jonas Lundh förvärvat sammanlagt 4 100 000 aktier av Bolagets styrelseordförande och dess grundare. Av dessa aktier förvärvar Mikael König 3 600 000 aktier och Jonas Lundh 500 000 aktier. Det sammanlagda värdet på affären uppgår till ca 5,1 MSEK.

Syftet med transaktionen är i huvudsak att skydda Bolagets nuvarande aktieägare från onödiga utspädningar samt visa på långsiktighet från koncernledningen.

"När König och Lundh kom med idén att förvärva aktier direkt från oss storägare och därmed eliminera kommande utspädning i samband med teckningsoptionernas nyttjande var det självklart för mig att acceptera förslaget. Det är oerhört glädjande att såväl König som Lundh delar min vision för Bolaget och ser dess oerhörda potential. Förutom att incitamentsprogrammet skrotas, makuleras även de tidigare teckningsoptionerna i dotterbolaget Medclair AB. Transaktionen borgar för långsiktighet och jag har fullt förtroende för företagsledningen" säger styrelsens ordförande Fredrik Crafoord i en kommentar.

Göteborg, 4 december 2020

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2020 kl 13.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:Fredrik Crafoord, styrelseordförande, Spintso International AB (publ), Tfn: 070 - 814 26 50, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se

Nerladdningsbara filer

Medclair Invest - Q&A


Medclair Q3 - orderingång svagare än förväntat.

Trots en stark inledning under Augusti kan det konstateras att orderingång Q3 ej lever upp till förväntan, som en konsekvens innebär detta att den tidigare uppskattade orderingången för helåret om 70 msek ej kan anses relevant.


Medclair uppmärksammas i Anaesthesia Reports.

Medclairs teknik för hållbar och säker hantering av lustgas har sedan sensommaren 2021 undersökts i en studie utförd av the Sustainability Team at Manchester University NHS Foundation Trust.


Mid-term update Medclair AB

Aktivitetsnivån i Medclair AB är mycket hög och efter önskemål från våra aktieägare väljer företaget att lämna en statusrapport avseende utvecklingen i bolget halvägs genom kvartalet.Medclair Invest - Q&A 11 augusti 13:30.

Den 11 augusti avger Medclair Invest rapport för 2:a kvartalet 2022. I samband med detta bjuder vi in till en frågestund med bolagets ledning.


Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.


Englands största sjukhus St Georges utökar användandet av Medclairs lösningar.

Englands största sjukhus med 3 500 000 patienter i sitt upptagningsområde publicerade idag ett PM där man annonserar att man fördjupar sitt arbete med hållbar lustgas. Sjukhuset använder sedan tidigare Medclairs lösningar inom endoskopi och förlossning och har nu som Englands första introducerat Medclairs teknik inom dentalvård.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted