Rapport från roadshow UK september 2021.

Med anledning av dagens Q&A med företagsledningen för Medclair Invest publceras bifogad rapport. Frågestunden börjar 19:00 och länk till presentationen släpps 18:45 på bolagets hemsida medclair.com.

Under perioden 6-10 september 2021 genomförde Medclair ett antal workshops i UK där bolaget presenterade sina lösningar för barnmorskor, läkare, sjukhustekniker samt inköpare och sjukhusledning på 6 sjukhus i 4 städer. Med på demonstrationerna var även ett antal potentiella distributions och utvecklingspartners.
Intresset var mycket stort, besöken planerades utifrån förfrågningar från kunder och valet av orter baserades på framtida genomslagskraft i sjukhussystemet i UK.

Vi kan konstatera att Medclairs lösningar i mycket hög grad motsvarar kundernas behov samt att det finns en stor insikt om behovet att investera i säker lustgashantering inom hela beslutskedjan. Förutom det självklara behovet av förbättrat skydd för personalen ur ett arbetsmiljöperspektiv finns det i UK, särskilt inom sjukvården, en stor vilja att införa åtgärder för att motverka klimatproblemet.
Medclair uppfattas av de potentiella kunderna som en av få aktörer som faktiskt kan erbjuda lösningar som effektivt eliminerar de klimatproblem som uppstår vid användning av medicinsk lustgas. Upplevelsen från bolagets sida är att vi är efterlängtade och att det uppstod en viss prestige i att bli besökta av Medclair.

En på ett personligt plan glädjande händelse var att man i Newcastle tog beslut att omgående inleda användningen av Medclairs utrustning.
Flickan Rosie som föddes eftermiddagen 9/9 2021 blev startskottet för klimatvänliga förlossningar i UK.

Detta gavs stor uppmärksamhet i UK och Medclair omnämndes bland annat i BBC. Vid ett möte med den regionala sjukvårdsledningen uttalades att en framtida investering i en omfattande lösning var en självklarhet. Utöver det stora värdet av det mediala genomslaget är händelsen i Newcastle ett kvitto på hur enkelt det är för sjukvården att ställa om till att använda Medclairs teknologi.

Som ett resultat av resan har Medclair dels ombetts att offerera lösningar för ett flertal sjukhus samt genomföra ytterligare demonstrationer i flera regioner i UK. Genomslaget i BBC har även resulterat att flera medier fångat upp händelsen. Vi noterar även att det mediala genomslaget inneburit många intressanta kontakter från framtida potentiella partners inom distribution, tillverkning samt utveckling.

Genomslaget i Australien och Nya Zeeland blev mycket stort vilket är glädjande. Länderna är ytterst intressanta då lustgasanvändningen påminner om situationen i UK.

Medclairs uttalade strategi är att på varje enskild marknad använda sig av lokala distributörer samt avtala med lokala partners kring service. I skrivande stund pågår förhandlingar kring detta med fyra aktörer som besitter en stor genomslagskraft på den engelska marknaden. Då dessa bolag medverkat på resan finns nu en stor insikt kring hur eftertraktade Medclairs lösningar är, självklart en fördel i de diskussioner som nu förs.

UK är en mycket stor marknad med bred användning av lustgas, för att säkra framtida leveranser har nu diskussioner inletts även med aktörer inom tillverkningssidan, såväl inom NHS som privata aktörer.

Självklart upptar UK mycket av den kapacitet som finns inom Medclair, för att upprätthålla ett högt tempo har organisationen förstärkts med en resurs inom marknad och kommunikation, en säljare ansvarig för Sverige och vi ser fram emot att snart få ombord vår nyanställda R&D chef.
För närvarande pågår ett intensivt arbete med stundande lansering i Frankrike samt Spanien där Medclairs produkter kommer exponeras på sjukvårdsmässor under oktober. Medclair arbetar även mot Asien och Nordamerika för att uppnå målen kring en global närvaro.
Utöver den traditionella affären är även ett forsknings och utvecklingsprojekt mot vattenrening under genomförande, resultatet av detta kommer förhoppningsvis kommuniceras under vintern.

Denna information ar sadan information som Medclair Invest AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom nedanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 16 september 2021 kl 08.30

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer

Medclair - beviljats patent för lustgasdetektor (NOD)

Medclair AB har beviljats internationellt patent för sin egenutvecklade detektor för lustgas. Detektorn är ett personligt verktyg för tryggare arbetsmiljö vid användning av lustgas. 


Medclair ökar fokus på endoskopi

Medclair ökar sitt fokus inom segmentet endoskopi. I ett flertal för Medclair viktiga marknader utökas screeningprogram för mag- och tarmcancer.  Screening är gynnsamt för folkhälsan* men innebär belastning på ansträngda sjukvårdssystem.
Medclair förväntar sig stark tillväxt inom segmentet och inleder två studier i Norge och UK där fördelarna med hållbar lustgas undersöks.


Medclair Invest - Q&A


Medclair Q3 - orderingång svagare än förväntat.

Trots en stark inledning under Augusti kan det konstateras att orderingång Q3 ej lever upp till förväntan, som en konsekvens innebär detta att den tidigare uppskattade orderingången för helåret om 70 msek ej kan anses relevant.


Medclair uppmärksammas i Anaesthesia Reports.

Medclairs teknik för hållbar och säker hantering av lustgas har sedan sensommaren 2021 undersökts i en studie utförd av the Sustainability Team at Manchester University NHS Foundation Trust.


Mid-term update Medclair AB

Aktivitetsnivån i Medclair AB är mycket hög och efter önskemål från våra aktieägare väljer företaget att lämna en statusrapport avseende utvecklingen i bolget halvägs genom kvartalet.Medclair Invest - Q&A 11 augusti 13:30.

Den 11 augusti avger Medclair Invest rapport för 2:a kvartalet 2022. I samband med detta bjuder vi in till en frågestund med bolagets ledning.


Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.


Englands största sjukhus St Georges utökar användandet av Medclairs lösningar.

Englands största sjukhus med 3 500 000 patienter i sitt upptagningsområde publicerade idag ett PM där man annonserar att man fördjupar sitt arbete med hållbar lustgas. Sjukhuset använder sedan tidigare Medclairs lösningar inom endoskopi och förlossning och har nu som Englands första introducerat Medclairs teknik inom dentalvård.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted