Mid-term update Medclair AB

Aktivitetsnivån i Medclair AB är mycket hög och efter önskemål från våra aktieägare väljer företaget att lämna en statusrapport avseende utvecklingen i bolget halvägs genom kvartalet.

De första veckorna efter semestern har präglats av mycket hög aktivitetsnivå och extra glädjande är att vi erhållit våra första orders på centrala anläggningar från UK. Detta är mycket positivt då dessa kommit innan installationen i Newcastle är driftsatt, ett bevis för det förtroende Medclair och vår lokala partner åtnjuter i UK.
Nu när våra distributörer i UK i stort är självgående har vi efter sommaren frigjort resurser för att öka tempot på andra marknader.

Australien rör sig i rätt riktning och vår lokala partner Mediquip gör ett starkt arbete med att etablera Medclairs lösningar för hållbar lustgas. På Nya Zeeland har en första order för en mobil destruktor aviserats, här ser vi den positiva effekten av det stora genomslaget i UK.

I mitten av September kommer vi besöka USA och Kanada för att träffa ett flertal potentiella partners och kunder. Vi får då även tillfälle att visa upp vår efterfrågade mobila lösning.

Såväl nya som befintliga partners har under sommaren tagit initiativ till satsningar i flera länder, utvecklingen i främst Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike är mycket lovande. I närtid har ett samarbete med ett gasbolag i Brasilien inletts vilket är ytterst spännande då landet är en mycket stor konsument av lustgas.
Vi medverkar i ett flertal intressanta events, närmast i tid PROSA, en mässa inriktad på smärtlindring, i Maastricht.  Vi planerar även att regelbundet börja genomföra webbinarier anpassade för de länder som nämnts ovan. Som framgår har vi ett digert arbete framför oss och har därför beslutat att ytterligare förstärka vår säljorganisation vilket är ett måste för att svara på på den stora efterfrågan.

Teamet inriktat på produktion och installation levererar ytterst tillfredsställande, nyligen driftsattes den första centrala destruktionsanläggningen i UK i samarbete med BeaconMedaes, länk, och vi kan med tillfredsställelse konstatera att våra organisationer samarbetar mycket väl. Dessa installationer kan vara komplexa beroende på lokala regelverk och i detta fall kan vi konstatera att valet av partner i UK varit mycket gynnsamt vilket bådar gott för framtida leveranser.

Slutligen kan jag konstatera att R&D förutom stor innovationskraft även håller ett mycket högt tempo. Förutom framsteg i utvecklingen av vår framtida kollektor drivs ett antal andra mycket lovande projekt.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi har ett spännande halvår framför oss. Vi får ett stadigt inflöde av förfrågningar om samarbeten från potentiella partners och vi har även en mycket positiv utveckling av inkommande förfrågningar från framtida kunder. Vi är ett starkt team,  och jag ser ständigt hur vi tillsammans utvecklar vårt bolag till något större. All positiv uppmärksamhet och det faktum att vi efter semestern flyttat in i nya fina lokaler ger oss ny energi inför en rolig och utmanande höst.

Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är en ledande aktör inom segmentet hållbara lösningar för behandling av lustgas, N2O. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer

Medclair - beviljats patent för lustgasdetektor (NOD)

Medclair AB har beviljats internationellt patent för sin egenutvecklade detektor för lustgas. Detektorn är ett personligt verktyg för tryggare arbetsmiljö vid användning av lustgas. 


Medclair ökar fokus på endoskopi

Medclair ökar sitt fokus inom segmentet endoskopi. I ett flertal för Medclair viktiga marknader utökas screeningprogram för mag- och tarmcancer.  Screening är gynnsamt för folkhälsan* men innebär belastning på ansträngda sjukvårdssystem.
Medclair förväntar sig stark tillväxt inom segmentet och inleder två studier i Norge och UK där fördelarna med hållbar lustgas undersöks.


Medclair Invest - Q&A


Medclair Q3 - orderingång svagare än förväntat.

Trots en stark inledning under Augusti kan det konstateras att orderingång Q3 ej lever upp till förväntan, som en konsekvens innebär detta att den tidigare uppskattade orderingången för helåret om 70 msek ej kan anses relevant.


Medclair uppmärksammas i Anaesthesia Reports.

Medclairs teknik för hållbar och säker hantering av lustgas har sedan sensommaren 2021 undersökts i en studie utförd av the Sustainability Team at Manchester University NHS Foundation Trust.


Mid-term update Medclair AB

Aktivitetsnivån i Medclair AB är mycket hög och efter önskemål från våra aktieägare väljer företaget att lämna en statusrapport avseende utvecklingen i bolget halvägs genom kvartalet.Medclair Invest - Q&A 11 augusti 13:30.

Den 11 augusti avger Medclair Invest rapport för 2:a kvartalet 2022. I samband med detta bjuder vi in till en frågestund med bolagets ledning.


Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.


Englands största sjukhus St Georges utökar användandet av Medclairs lösningar.

Englands största sjukhus med 3 500 000 patienter i sitt upptagningsområde publicerade idag ett PM där man annonserar att man fördjupar sitt arbete med hållbar lustgas. Sjukhuset använder sedan tidigare Medclairs lösningar inom endoskopi och förlossning och har nu som Englands första introducerat Medclairs teknik inom dentalvård.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted