Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Medclair - USA patent för mobil destruktor beviljat.

Medclair AB har beviljats patent för sin sin mobila destruktor, MDU, i USA. Sedan tidigare är MDU patenterad i ett stort antal Europeiska länder. Patentet är viktigt då det skyddar en av Medclairs viktigaste produkter.

Lustgas är en effektiv smärtlindring som används globalt inom vården. Fördelarna med lustgas är många, bland annat  snabb smärtlindring och kort återhämtningstid. Gasen är dock en potent växthusgas och en arbetsmiljöfara. Medclair erbjuder lösningar på båda problemen, något som sedan flera år nyttjas av bolagets kunder.

Medclair MDU - en mobil lustgasdestruktor.
När en patient behandlas med lustgas kan den utandade gasen samlas in och föras till Medclairs MDU. Gasen bryts ner till syre och kväve, de två gaser som är huvudbeståndsdelarna i vanlig rumsluft. Detta medför att sjukhus med Medclairs MDU säkerställer en god arbetsmiljö samt eliminerar utsläpp av växthusgas. Medclairs teknik för mobil lustgasdestruktion är unik och har flera fördelar, bland annat låg energiförbrukning, enkelt handhavande samtidigt som produkten är tyst och inte nämnvärt påverkar vare sig temperaturen i rummet där den används.

Beviljat patent i USA
Medclair har sedan tidigare ett  patent beviljat kring tekniken som används i MDU i Europa. Detta patent är nu även beviljat i USA som för Medclair är en mycket viktig framtidsmarknad. Under 2022 har ett ökat intresse från USA noterats såväl från sjukhus som potentiella partners. Lustgas används brett i landet och en uppgång har noterats av användningen vid förlossning*.

Att vi nu fått vårt MDU patent beviljat i USA är stort. Vi har sedan en längre tid fört samtal med potentiella partners och direkt med sjukhus och noterar under senaste halvåret en klar ökning i intresset. Detta märktes inte minst under de sjukhusbesök vi genomförde under september i år.
Med ett patent stärker vi vår förhandlingsposition med framtida partners samtidigt som slutkunder får en enklare inköpsprocess då vi de facto är de enda som kan tillhandahålla mobila destruktorer.
Patentets värde ska inte underskattas - med en så stor marknad kan detta vara ett av de viktigaste genombrotten för Medclair som bolag.

Jonas Lundh, VD Medclair AB

 

*https://people.com/health/laughing-gas-during-labor-is-gaining-popularity-among-women-in-the-united-states/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594866/

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer


Förtydligande: Medclair bjuder in till R&D-presentation 15 dec 18:30

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.


Medclair bjuder in till R&D-presentation

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.Medclair - USA patent för mobil destruktor beviljat.

Medclair AB har beviljats patent för sin sin mobila destruktor, MDU, i USA. Sedan tidigare är MDU patenterad i ett stort antal Europeiska länder. Patentet är viktigt då det skyddar en av Medclairs viktigaste produkter.


Medclair Invest - Delårsrapport januari - september 2022

1 juli - 30 september 2022

  • Orderingång uppgick till 8,5 mkr (2,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 mkr (2,6)
  • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -2,7 mkr (-1,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 mkr (-3,1)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 (-0,4)

1 januari - 30 september 2022

  • Orderingång ökade till 36,8 mkr (7,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 15,3 mkr (7,5)
  • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -1,7 mkr (-4,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-9,5)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 (0,12)


Medclair AB söker patent för ny teknik.

Medclair AB har inlämnat en patentansökan gällande en förbättrad reaktorutformning för lustgasdestruktion. Det nya patentet innebär väsentligt ökad kapacitet jämfört med tidigare design och en avsevärt lägre energiförbrukning.


Medclair offererar anläggningar för industriell hantering av N2O.

Medclair AB har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp i industriell miljö. Anläggningen blir vid fullföljd affär den första i sitt slag och ett genombrott för Medclair utanför hälsosektorn.


Medclair - genombrott på den danska marknaden.

Medclair AB har erhållit en beställning avseende en central lustgasdestruktor från region Hovedstaden i Danmark till Hvidovre hospital. Beställningen är den första centrala destruktorn i Danmark och ett genombrott för hållbar lustgashantering i landet. Medclair har offererat ytterligare tre destruktorer för den danska marknaden. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted