Medclair uppmärksammas i Anaesthesia Reports.

Medclairs teknik för hållbar och säker hantering av lustgas har sedan sensommaren 2021 undersökts i en studie utförd av the Sustainability Team at Manchester University NHS Foundation Trust.

Den 15e September 2022 publicerades rapporten "The use of nitrous oxide 'cracking' technology in the labour ward: a case report and patient account" i Anaesthesia Reports. 
https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anr3.12182


Artikeln konstaterar att Medclairs uppsamlings och destruktionsteknik använd med en standardmask mycket effektivt samlar upp och destruerar lustgas. Rumsnivåerna av lustgas vid användning av Medclairs utrustning indikerar en uppsamlingsgrad om 71-81% vilket medför avsevärt minskade utsläpp av växthusgaser och säkerställer en trygg arbetsmiljö.  Då tidigare valideringar visar att vår teknik effektivt destruerar över 99% av den uppsamlade gasen medför denna studie att vår teknik i sin helhet valideras.  https://twitter.com/Anaes_Journal/status/1570684036061822976

Anaesthesia Reports har ett mycket högt anseende inom läkarkåren och anses vara en av de viktigare tidskrifterna för anestesiläkare.
Att uppnå så hög uppsamlingsgrad är mycket positivt, fullt implementerat inom engelsk förlossningsvård skulle detta innebära väsentligt reducerade utsläpp av CO2 ekvivalenten lustgas. Givet att destruktionsgraden av insamlad gas är nära nog fulländad är just uppsamlingsgraden ett fokusområde för Medclair. Vi tillhandahåller fler lösningar för ökad uppsamling och utvecklar till exempel en förbättrad mask medförande minskat läckage, vårt mål är en uppsamlingsgrad överstigande 90%Sammanfattningsvis är studien av största vikt då den innebär ett kvitto på den prestanda vi utlovat. Vår teknik är etablerad och validerad i Sverige, men för andra länder utgör rapporten ett viktigt besultsstöd vid inköp. Specifikt för UK där ett stort antal kunder som offererats väntat på rapporten är det glädjande att publiceringen äntligen skett.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer

Medclair - beviljats patent för lustgasdetektor (NOD)

Medclair AB har beviljats internationellt patent för sin egenutvecklade detektor för lustgas. Detektorn är ett personligt verktyg för tryggare arbetsmiljö vid användning av lustgas. 


Medclair ökar fokus på endoskopi

Medclair ökar sitt fokus inom segmentet endoskopi. I ett flertal för Medclair viktiga marknader utökas screeningprogram för mag- och tarmcancer.  Screening är gynnsamt för folkhälsan* men innebär belastning på ansträngda sjukvårdssystem.
Medclair förväntar sig stark tillväxt inom segmentet och inleder två studier i Norge och UK där fördelarna med hållbar lustgas undersöks.


Medclair Invest - Q&A


Medclair Q3 - orderingång svagare än förväntat.

Trots en stark inledning under Augusti kan det konstateras att orderingång Q3 ej lever upp till förväntan, som en konsekvens innebär detta att den tidigare uppskattade orderingången för helåret om 70 msek ej kan anses relevant.


Medclair uppmärksammas i Anaesthesia Reports.

Medclairs teknik för hållbar och säker hantering av lustgas har sedan sensommaren 2021 undersökts i en studie utförd av the Sustainability Team at Manchester University NHS Foundation Trust.


Mid-term update Medclair AB

Aktivitetsnivån i Medclair AB är mycket hög och efter önskemål från våra aktieägare väljer företaget att lämna en statusrapport avseende utvecklingen i bolget halvägs genom kvartalet.Medclair Invest - Q&A 11 augusti 13:30.

Den 11 augusti avger Medclair Invest rapport för 2:a kvartalet 2022. I samband med detta bjuder vi in till en frågestund med bolagets ledning.


Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.


Englands största sjukhus St Georges utökar användandet av Medclairs lösningar.

Englands största sjukhus med 3 500 000 patienter i sitt upptagningsområde publicerade idag ett PM där man annonserar att man fördjupar sitt arbete med hållbar lustgas. Sjukhuset använder sedan tidigare Medclairs lösningar inom endoskopi och förlossning och har nu som Englands första introducerat Medclairs teknik inom dentalvård.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted