Medclair Q3 - orderingång svagare än förväntat.

Trots en stark inledning under Augusti kan det konstateras att orderingång Q3 ej lever upp till förväntan, som en konsekvens innebär detta att den tidigare uppskattade orderingången för helåret om 70 msek ej kan anses relevant.

Medclair driver under 2022 sitt första försäljningsår efter att sedan 2019 arbetat utifrån en plan där bolaget skall utvecklas till en global aktör.


Intresset i UK är oförminskat, men ett flertal händelser har fördröjt orders och leveranser. 

  • Lagstiftarna i UK har lanserat en ny policy med verktyg för investeringar i klimatsmarta produkter och lösningar dock råder alltjämt osäkerhet kring hur dessa åtgärder skall implementeras och nyttjas. Under sommaren etablerades en ny överregional inköpsorganisation inom NHS (engelska sjukvårdssystemet) som till stor del förvaltar uppdraget kring klimatsmarta inköp. Det kan konstateras att uppstarten av den nya organisationen tagit längre tid än väntat.

  • En utdragen semesterperiod i UK från Juni till Augusti har negativt påverkat i större omfattning än väntat. Utöver detta har  den engelska drottningens bortgång och begravning påverkat ytterligare negativt då i princip inga affärsmöten kan ske under sorgeperioden.

  •   Marknaden har efterfrågat rapporter från de piloter som finns i landet. Omfattande investeringar görs utifrån evidensbaserad analys, erfarenhetsmässigt vet vi att nationella studier värderas högre.  Nyligen publicerades rapporten från Manchester med ett för Medclair mycket positivt utfall.
    Potentialen i UK-marknaden och övriga länder är oförminskad. Bolagets offertstock är stark.


Som tidigare kommunicerats är bolagets uppfattning att distributörskedjan i UK i stort sett är självgående. Bolaget fokuserar nu på genombrott i nya marknader. Förutom ett flertal länder i Europa noteras ett ökat intresse i USA och Kanada där ett antal kundbesök nyligen genomförts. Samtal förs med ett större sjukhus i USA kring en offert för en central anläggning vilket skulle innebära den första installationen av teknik  för hållbar lustgas i Amerika.
Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2022 kl 14:20

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer

Medclair - beviljats patent för lustgasdetektor (NOD)

Medclair AB har beviljats internationellt patent för sin egenutvecklade detektor för lustgas. Detektorn är ett personligt verktyg för tryggare arbetsmiljö vid användning av lustgas. 


Medclair ökar fokus på endoskopi

Medclair ökar sitt fokus inom segmentet endoskopi. I ett flertal för Medclair viktiga marknader utökas screeningprogram för mag- och tarmcancer.  Screening är gynnsamt för folkhälsan* men innebär belastning på ansträngda sjukvårdssystem.
Medclair förväntar sig stark tillväxt inom segmentet och inleder två studier i Norge och UK där fördelarna med hållbar lustgas undersöks.


Medclair Invest - Q&A


Medclair Q3 - orderingång svagare än förväntat.

Trots en stark inledning under Augusti kan det konstateras att orderingång Q3 ej lever upp till förväntan, som en konsekvens innebär detta att den tidigare uppskattade orderingången för helåret om 70 msek ej kan anses relevant.


Medclair uppmärksammas i Anaesthesia Reports.

Medclairs teknik för hållbar och säker hantering av lustgas har sedan sensommaren 2021 undersökts i en studie utförd av the Sustainability Team at Manchester University NHS Foundation Trust.


Mid-term update Medclair AB

Aktivitetsnivån i Medclair AB är mycket hög och efter önskemål från våra aktieägare väljer företaget att lämna en statusrapport avseende utvecklingen i bolget halvägs genom kvartalet.Medclair Invest - Q&A 11 augusti 13:30.

Den 11 augusti avger Medclair Invest rapport för 2:a kvartalet 2022. I samband med detta bjuder vi in till en frågestund med bolagets ledning.


Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.


Englands största sjukhus St Georges utökar användandet av Medclairs lösningar.

Englands största sjukhus med 3 500 000 patienter i sitt upptagningsområde publicerade idag ett PM där man annonserar att man fördjupar sitt arbete med hållbar lustgas. Sjukhuset använder sedan tidigare Medclairs lösningar inom endoskopi och förlossning och har nu som Englands första introducerat Medclairs teknik inom dentalvård.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted