Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Medclair Q3 - orderingång svagare än förväntat.

Trots en stark inledning under Augusti kan det konstateras att orderingång Q3 ej lever upp till förväntan, som en konsekvens innebär detta att den tidigare uppskattade orderingången för helåret om 70 msek ej kan anses relevant.

Medclair driver under 2022 sitt första försäljningsår efter att sedan 2019 arbetat utifrån en plan där bolaget skall utvecklas till en global aktör.


Intresset i UK är oförminskat, men ett flertal händelser har fördröjt orders och leveranser. 

 • Lagstiftarna i UK har lanserat en ny policy med verktyg för investeringar i klimatsmarta produkter och lösningar dock råder alltjämt osäkerhet kring hur dessa åtgärder skall implementeras och nyttjas. Under sommaren etablerades en ny överregional inköpsorganisation inom NHS (engelska sjukvårdssystemet) som till stor del förvaltar uppdraget kring klimatsmarta inköp. Det kan konstateras att uppstarten av den nya organisationen tagit längre tid än väntat.

 • En utdragen semesterperiod i UK från Juni till Augusti har negativt påverkat i större omfattning än väntat. Utöver detta har  den engelska drottningens bortgång och begravning påverkat ytterligare negativt då i princip inga affärsmöten kan ske under sorgeperioden.

 •   Marknaden har efterfrågat rapporter från de piloter som finns i landet. Omfattande investeringar görs utifrån evidensbaserad analys, erfarenhetsmässigt vet vi att nationella studier värderas högre.  Nyligen publicerades rapporten från Manchester med ett för Medclair mycket positivt utfall.
  Potentialen i UK-marknaden och övriga länder är oförminskad. Bolagets offertstock är stark.


Som tidigare kommunicerats är bolagets uppfattning att distributörskedjan i UK i stort sett är självgående. Bolaget fokuserar nu på genombrott i nya marknader. Förutom ett flertal länder i Europa noteras ett ökat intresse i USA och Kanada där ett antal kundbesök nyligen genomförts. Samtal förs med ett större sjukhus i USA kring en offert för en central anläggning vilket skulle innebära den första installationen av teknik  för hållbar lustgas i Amerika.
Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2022 kl 14:20

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer


Förtydligande: Medclair bjuder in till R&D-presentation 15 dec 18:30

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.


Medclair bjuder in till R&D-presentation

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.Medclair - USA patent för mobil destruktor beviljat.

Medclair AB har beviljats patent för sin sin mobila destruktor, MDU, i USA. Sedan tidigare är MDU patenterad i ett stort antal Europeiska länder. Patentet är viktigt då det skyddar en av Medclairs viktigaste produkter.


Medclair Invest - Delårsrapport januari - september 2022

1 juli - 30 september 2022

 • Orderingång uppgick till 8,5 mkr (2,6)
 • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 mkr (2,6)
 • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -2,7 mkr (-1,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 mkr (-3,1)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 (-0,4)

1 januari - 30 september 2022

 • Orderingång ökade till 36,8 mkr (7,6)
 • Nettoomsättningen uppgick till 15,3 mkr (7,5)
 • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -1,7 mkr (-4,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-9,5)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 (0,12)


Medclair AB söker patent för ny teknik.

Medclair AB har inlämnat en patentansökan gällande en förbättrad reaktorutformning för lustgasdestruktion. Det nya patentet innebär väsentligt ökad kapacitet jämfört med tidigare design och en avsevärt lägre energiförbrukning.


Medclair offererar anläggningar för industriell hantering av N2O.

Medclair AB har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp i industriell miljö. Anläggningen blir vid fullföljd affär den första i sitt slag och ett genombrott för Medclair utanför hälsosektorn.


Medclair - genombrott på den danska marknaden.

Medclair AB har erhållit en beställning avseende en central lustgasdestruktor från region Hovedstaden i Danmark till Hvidovre hospital. Beställningen är den första centrala destruktorn i Danmark och ett genombrott för hållbar lustgashantering i landet. Medclair har offererat ytterligare tre destruktorer för den danska marknaden. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted