Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Medclair offererar anläggningar för industriell hantering av N2O.

Medclair AB har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp i industriell miljö. Anläggningen blir vid fullföljd affär den första i sitt slag och ett genombrott för Medclair utanför hälsosektorn.

Lustgas är en potent växthusgas med stor skadepotential, 1 kg motsvarar dels 298 kg CO2 men utöver detta har lustgas, N2O, en skadlig effekt på ozonlagret. Lustgas förekommer i en rad industriella sammanhang och allt fler av de operatörer som hanterar gasen söker lösningar för uppsamling och destruktion av utsläpp.
Det globala fokuset på klimatförändringar och växthusgaser medför att de lösningar Medclair erbjuder i främst sjukvården efterfrågas i andra sektorer.

Offerterna är resultatet av en längre dialog med kunden, ett skäl att just Medclair erbjuds att föreslå en lösning är bolagets spetskompetens inom kompakta och energieffektiva lösningar. I moderna industrier är golvyta och energiförbrukning en väsentlig del av kalkyler för investeringar.

De allt högre ställda kraven på industrin att hantera eller kompensera sina utsläpp gör att även större investeringar i klimatfrämjande åtgärder kan motiveras med minskade kostnader för exempelvis utsläppsrätter.

 

Industriella applikationer är något vi arbetat med i bakgrunden sedan en tid. Tack vare våra specialkunskaper relaterade till vårdens högt ställda krav på låga anspråk i golvyta och energieffektivitet får vi stora fördelar.
Kunden som begärt offert ser nyttan med investeringar i klimatfrämjande perspektiv, inte bara vad det gäller ekonomisk vinning utan även som ett sätt att ta ansvar för sin påverkan på miljön.
Anläggningen kommer vid fullföljd affär ha en väsentlig effekt på minskade växthusgasutsläpp.
Bra för både Medclair som bolag men framförallt för vår planet och kommande generationer.

Jonas Lundh, VD Medclair AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer


Förtydligande: Medclair bjuder in till R&D-presentation 15 dec 18:30

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.


Medclair bjuder in till R&D-presentation

Medclair AB bjuder in till en presentation av dagens och framtidens lösningar för hållbar hantering av lustgas.Medclair - USA patent för mobil destruktor beviljat.

Medclair AB har beviljats patent för sin sin mobila destruktor, MDU, i USA. Sedan tidigare är MDU patenterad i ett stort antal Europeiska länder. Patentet är viktigt då det skyddar en av Medclairs viktigaste produkter.


Medclair Invest - Delårsrapport januari - september 2022

1 juli - 30 september 2022

  • Orderingång uppgick till 8,5 mkr (2,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 mkr (2,6)
  • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -2,7 mkr (-1,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 mkr (-3,1)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 (-0,4)

1 januari - 30 september 2022

  • Orderingång ökade till 36,8 mkr (7,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 15,3 mkr (7,5)
  • Resultat före avskrivningar och finansiella poster -1,7 mkr (-4,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-9,5)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 (0,12)


Medclair AB söker patent för ny teknik.

Medclair AB har inlämnat en patentansökan gällande en förbättrad reaktorutformning för lustgasdestruktion. Det nya patentet innebär väsentligt ökad kapacitet jämfört med tidigare design och en avsevärt lägre energiförbrukning.


Medclair offererar anläggningar för industriell hantering av N2O.

Medclair AB har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp i industriell miljö. Anläggningen blir vid fullföljd affär den första i sitt slag och ett genombrott för Medclair utanför hälsosektorn.


Medclair - genombrott på den danska marknaden.

Medclair AB har erhållit en beställning avseende en central lustgasdestruktor från region Hovedstaden i Danmark till Hvidovre hospital. Beställningen är den första centrala destruktorn i Danmark och ett genombrott för hållbar lustgashantering i landet. Medclair har offererat ytterligare tre destruktorer för den danska marknaden. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted