Medclair Invest - Organisationsförändringar

Mikael König, koncernchef, avser att vid ordinarie bolagsstämma den 6 april kandidera till ordförandeskapet för bolaget. Kandidaturen har förankrats hos aktieägare motsvarande 30% av bolaget aktier. Rekryteringen av ny koncernchef har påbörjats.

Mikael König som sedan 2019 omstrukturerat först Medclair AB och sedan genomfört transaktionen med Spintso International AB vilket utmynnade i Medclair Invest koncernen har för avsikt att under våren 2022 lämna rollen som koncernchef och istället kandidera till ordförandeskapet för koncernen.

Kommentar från koncernchef Mikael König:

"Medclair AB går nu in i en ny fas där fokus flyttas från etablering till exekvering. Vi har lyckats med vårt mål att föra ut varumärket utanför Sverige och jag är av uppfattningen att Medclair AB under ledning av VD Jonas Lundh står väl rustade för att ta nästa steg på bolagets resa.

Tillfället att göra förändringen är väl valt, Medclair AB har under slutet av 2021 samt inledningen av 2022 skapat en mycket god grund för framtida order från flera marknader, men främst i UK när det nya budgetåret inleds i april. Medclair har tagit en position som en ledande leverantör kring hållbar lustgashantering och erhåller förfrågningar som spänner utanför existerande produktportfölj, allt ifrån avloppsreningsverk till en förfrågan från Skottlands regering kring bistånd vid hantering av uttjänta gascylindrar. Bolaget har även en gedigen plan för etablering på flera nya marknader och jag är trygg i ledningens förmåga att leverera enligt den plan som finns. Även Spintso AB har utvecklats planenligt, en ny klocka har lanserats och mottagandet har varit mycket positivt.

För drygt två år sedan skapade vi en road-map för Medclair AB och jag är stolt och tillfredsställd över att vi så långt inte bara har nått våra mål för internationalisering utan faktiskt överträffat dem. Jag har tidigare kommenterat att Carlsquares uppskattning på en omsättning om 70 MSEK 2022 är konservativt. Givet den starka avslutningen på 2021 och inledningen av året finns det inga skäl att revidera det uttalandet.
På ett personligt plan ser jag ordförandeskapet för Medclair Invest som den naturliga följden av mitt starka engagemang i verksamheten. Jag ser fram emot att guida och stötta ledningen under kommande år."

Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 kl 08:15.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer

Medclairs lösningar för hållbar lustgashantering uppmärksammas av NHS, den engelska myndigheten för sjukvård.

Organisationen Greener NHS publicerar löpande så kallade "progress reports" som lyfter fram viktiga åtgärder i syfte att uppnå ett klimatneutralt engelskt sjukvårdssystem.
I deras senaste rapport lyfter man fram Medclairs mobila lustgasdestruktor som redan används av flera sjukhus i UK. 


Medclair Invest - Podcast med VD - Rättelse

Podcasten finns tillgänglig omedelbart.Medclair Invest - Delårsrapport jan - mars 2022

Första kvartalet 2022 (jan-mars) (jämfört med 2021)Medclair Invest - PM från BeaconMedaes

BeaconMedaes (BM), en del i Atlas Copco koncernen, har idag tillkännagivit att de tillsammans med Medclair AB har ingått ett partnerskap riktat mot UK marknaden. Avtalet innebär att BM kan erbjuda Medclairs centrala lösningar för hållbar lustgashantering vilket i sin tur radikalt förbättrar möjligheterna för engelska sjukhus att nå deras aggressiva mål kring reducerade utsläpp av växthusgaser.
Medclair AB har sedan tidigare kommunicerat samarbetet, detta markerar dock startskottet för en bredare säljkampanj riktat mot UK kring centrala system.Kommuniké från bolagsstämma i Medclair Invest AB

Medclair Invest årsstämma hölls i Stockholm den den 6 april 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted