Medclair hjälper förlossningen i Östersund att sänka utsläppen av växthusgaser.

Lustgas som är vanligt i förekommande vid förlossningar är en beprövad och effektiv smärtlindring som samtidigt har en starkt negativ effekt på miljön. Ett kilogram lustgas motsvarar 298 kilogram CO2. Utöver detta har gasen en negativ långtidseffekt på förlossningspersonal som dagligen exponeras för gasen.

Östersund sjukhus är ett av många vårdgivare som söker en lösning på problemet, efter en upphandling har Medclair tilldelats uppdraget.

Installation och driftsättning skall ske under 2022.

Det är glädjande att få leverera till ett sjukhus som ligger i framkant miljömässigt. Östersund var först i Sverige med att återvinna anestesigaser och tar nu steget att ta hand om lustgas från förlossningen. Att valet föll på vår lösning är med stor sannolikhet kopplat till att vi är kostnadseffektiva såväl i inköp som drift och erbjuder kvalitativ lösning.
Upphandlingen rör en central enhet, vi ser fram emot att erbjuda region Jämtland Härjedalen våra mobila lösningar som öppnar upp för ökad lustgashantering och därmed minskade vårdkostnader jämfört med mer vårdkrävande anestesialternativ

.
Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com


Medclair Invest - Q&A 11 augusti 13:30.

Den 11 augusti avger Medclair Invest rapport för 2:a kvartalet 2022. I samband med detta bjuder vi in till en frågestund med bolagets ledning.


Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.


Englands största sjukhus St Georges utökar användandet av Medclairs lösningar.

Englands största sjukhus med 3 500 000 patienter i sitt upptagningsområde publicerade idag ett PM där man annonserar att man fördjupar sitt arbete med hållbar lustgas. Sjukhuset använder sedan tidigare Medclairs lösningar inom endoskopi och förlossning och har nu som Englands första introducerat Medclairs teknik inom dentalvård.

Medclairs lösningar för hållbar lustgashantering uppmärksammas av NHS, den engelska myndigheten för sjukvård.

Organisationen Greener NHS publicerar löpande så kallade "progress reports" som lyfter fram viktiga åtgärder i syfte att uppnå ett klimatneutralt engelskt sjukvårdssystem.
I deras senaste rapport lyfter man fram Medclairs mobila lustgasdestruktor som redan används av flera sjukhus i UK. 


Medclair Invest - Podcast med VD - Rättelse

Podcasten finns tillgänglig omedelbart.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted