Medclair - genombrott på den brittiska marknaden

Medclair, specialisterna på säker lustgashantering har fått i uppdrag att leverera två testinstalationer för destruktion av lustgas till två sjukhus i Manchester, Storbritannien.

Storbritannien är en för Medclair mycket viktig marknad då lustgas används i merparten av alla förlossningar. Landet har historiskt sett inte hanterat problematiken med lustgas men på senare tid har landet sjösatt ett större projekt i syfte att minska växthusgasutsläpp inom vårdsektorn.

Det är sedan tidigare känt att lustgas är ett arbetsmiljöproblem, dock har man i vissa fall förbisett detta eller hanterat problemet genom att ventilera ut gasen från behandlingsrummen. Detta är naturligtvis en olycklig lösning då man dels inte har kontroll över eventuell kontaminering av personal men främst ett mycket stort miljöproblem givet det faktum att 1 kg lustgas motsvarar 297kg CO2 i negativ miljöpåverkan.

Uppgörelsen med sjukhuset innebär att Medclair levererar 2 mobila destruktorer som skall användas av personal från ett flertal kliniker i nordvästra England. Syftet är att under Medclairs vägledning lära sig mer om säker lustgashantering och anpassa behandlingsformer så att gasen på ett effektivt sätt kan samlas upp och destrueras i en framtida storskalig satsning.

"Att vi nu äntligen får förtroendet att hjälpa den engelska sjukvården att ta steget till en säker lustgasbehandling är mycket glädjande. Vi har sedan länge arbetat med personer inom vården i Storbritannien och vår uppgörelse innebär att vi nu får fotfäste på de brittiska öarna. Landet har en mycket hög användning av lustgas men har fram till nu hanterat gasen på ett sätt som skulle vara oacceptabelt i bland annat Sverige. Vi gläds åt det faktum att debatten i England nu belyser den sektor där vi kan bidra. På ett personligt plan är det självklart också tillfredsställande att aktivt kunna bidra till att minska klimatproblemet. "säger Mikael König, Koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, VD, Spintso International AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Nerladdningsbara filerMedclair AB inleder ett samarbete med engelska BPR Medical.

Medclair AB har inlett ett strategiskt samarbete med BPR Medical, en ledande leverantör av medicinsk utrustning. Syftet med samarbetet är att erbjuda vårdgivare i Storbritannien en komplett lösning för säker behandling med lustgas anpassad till lokala tillämpningar.


Medclair Invest - bolagspresentation och Q&A i samarbete med Aktietips

Mikael König presenterade Medclair Invest samt svarade på frågor om verksamheten i ett livesänt event i samarbete med Aktietips kvälen den 28 april.

Presentationen går att se i efterhand på Aktietips YouTube-kanal: https://youtu.be/0g6yExIHoq0


Medclair Invest - verksamhetsuppdatering

Medclair Invest rapporterar endast halvårsvis men med anledning av att bolaget befinner sig i en expansiv fas vill vi informera aktieägarna om väsentliga aktiviteter under årets första kvartal. För att säkerställa god informationsspridning följer nedan ett referat av de punkter som kommer att diskuteras på den planerade bolagspresentationen 22/4 2021.


Kallelse till årsstämma i Medclair Invest AB

Aktieägarna i Medclair Invest AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.


Medclair Invest - bolagspresentation 22 april 10:00.

Första kvartalet 2021 är nu tillända och Medclair Invest önskar bjuda in till en verksamhetsuppdatering.


Medclair Invest, avbryter förvärvsdiskusion med NoseOption AB

Medclair Invest har beslutat att avsluta förvärvsdiskusionen med NoseOption AB då det förväntade kapitalbehovet vida överstiger den initiala bedömningen.


Medclair Invest, förtydligande angående förvärvsdisksusion med NoseOption AB

Medclair Invest , nedan "MCI", informerade tidigare idag om sina ambitioner att förvärva NoseOption AB, nedan "NOSA". På förekommen anledning vill vi göra ett antal tillägg och förtydliganden.


Medclair Invest har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av NoseOption AB

Medclair Invest AB (publ), nedan "MCI", har idag undertecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i NoseOption AB, nedan "NOSA", med avsikt att förvärva samtliga aktier i NOSA. Förvärvslikviden uppgår till ca 57 MSEK som betalas genom apportemission om högst 32 466 680 aktier till säljarna med teckningskurs om 1,75 SEK. Genom förvärvet blir de tidigare aktieägarna i Nosa ägare till ca 30% av MCI. Förvärvet är villkorat av bland annat genomförd due diligence samt att aktieägarna i MCI ger sitt godkännande. Ambitionen är att transaktionen skall vara klar till den ordinarie bolagsstämman den 7 maj.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted