Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Medclair - fortsatta framgångar i UK - erhåller order om 3 msek

Medclair har under dagen erhållit ett antal orders från engelska sjukhus värda c.a 3 miljoner kronor. Under mars har utmaningar med arbetsmiljön inom den engelska sjukvården påskyndat Medclairs affärsprocesser i UK.

Lustgas är en effektiv smärtlindring som används globalt inom vården. Fördelarna med lustgas är många, bland annat  snabb smärtlindring och kort återhämtningstid. Gasen är dock en potent växthusgas och en arbetsmiljöfara. Medclair erbjuder lösningar på båda problemen, något som sedan flera år nyttjas av bolagets kunder.

Medclair MDU - en effektiv lösning för hållbar lustgas
Medclairs mobila destruktorer representerar en energismart och kostnadseffektiv lösning för vårdgivare där man på kort tid kan installera en lösning för miljövänlig destruktion av lustgas som även tillhandahåller en säker arbetsmiljö. 

Order från UK
Medclair är väl etablerade som leverantör av lösningar för säker och hållbar hantering av lustgas i UK.  Ett stort antal sjukhus för sedan tidigare diskussioner med Medclairs återförsäljare kring inköp relaterade till de miljömål som finns i landet. Under februari och mars har en intensiv debatt förts kring vårdpersonal som exponeras för lustgas. Då Medclairs teknologi tillhandahåller en säker arbetsmiljö har detta påskyndat inköpsprocesserna men även kraftigt ökat Medclairs offertstock.

När nu UK står inför en arbetsmiljökris ser vi nyttan av vårt starka varumärke. I samband med att de första artiklarna om arbetsmiljöproblem publicerades märkte vi av en kraftig ökning av inkommande förfrågningar och vi ser nu hur dessa förfrågningar på kort tid innebär realiserade affärer. Vi ser nu att våra investeringar i den engelska marknaden börjar bära frukt och jag ser fram emot att välkomna ett stort antal sjukhus som nya Medclair kunder under 2023.

Jonas Lundh, VD Medclair AB.


Denna information är sådan information som Medclair Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl 16:30.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted