Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Medclair erhåller godkännande för patent i USA

Medclair AB, har erhållit godkännande för patentansökan avseende Exhalation Device (Utandningsventil) i USA. Utandningsventilen möjliggör användandet av Medclairs lågflödessystem CDU (Central Destruction Unit) som bland annat används vid förlossningsavdelningar.

Utandningsventilen tar på ett effektivt sätt hand om resthalterna av lustgas som finns kvar i lungorna efter varje avslutad lustgasanvändningssekvens, vilket avsevärt förbättrar arbets- och yttre miljöns negativa påverkan. Produkten kan även användas tillsammans med vår mobila destruktionsenhet, MDU. Den patenterade ventilen gör det även möjligt att för patienten själv att välja när och om man byter från lustgas till vanlig luft. Mer information om tekniken hänvisas till www.medclair.se/se/ed.

"Formalia kring att få godkännande för patent i länder utanför Sverige och EU är såväl kostsamt som tidskrävande. Att vi nu har fått patentet godkänt för Medclairs ED-ventil i såväl USA som Kanada är mycket glädjande och ett stort framsteg för bolaget. Som vi tidigare kommunicerat avser vi nu påbörja arbetet med att finna distributionspartners för den nordamerikanska marknaden." säger Medclairs VD, Jonas Lundh i en kommentar.

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2021 kl 10.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:, Mikael König. VD, Spintso International AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted