Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Medclair AB söker patent för ny teknik.

Medclair AB har inlämnat en patentansökan gällande en förbättrad reaktorutformning för lustgasdestruktion. Det nya patentet innebär väsentligt ökad kapacitet jämfört med tidigare design och en avsevärt lägre energiförbrukning.

Medclairs forskning och utveckling är kärnan i bolagets verksamhet. Bolaget besitter spetskompetens inom katalytiska processer. Det nu sökta patentet är en väsentlig förbättring mot befintlig teknik och medför en ökad kapacitet av gas per volym katalysator med en lägre temperatur vid destruktionsprocessen.

Patentansökan är följden av ett omfattande utvecklingsarbete med en längre tids testning. Tack vare bolagets kompetens inom området har utvecklingen tagit kort tid i anspråk samtidigt som den nya tekniken har en ringa påverkan på produktionskostnaderna.
Fördelarna med den nya tekniken är flera - längre livslängd, ökad kapacitet och lägre energiförbrukning ger stor kundnytta utan att kostnaderna för produktion påverkas nämnvärt.

Våra insatser inom forskning och utveckling ger goda resultat. Det nya patentet är ett viktigt steg i det arbete vi driver med nästa generations utrustning för hållbar hantering av lustgas. Patentet befäster ytterligare vår position som den ledande aktören inom hållbar lustgas. Det är extra glädjande att vi kan öka nyttan för våra kunder - just livslängd och energiförbrukning är viktigt i vårt erbjudande.
Medclair driver flera spännande utvecklingsprojekt och vi ser fram emot att presentera fler nyheter inom det närmsta halvåret.

Jonas Lundh, VD Medclair AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair AB är ett svenskt green-tech bolag inom Medclair Invest-koncernen. Genom innovation och vårt FoU nätverk strävar vi efter att vara de ledande experterna på säker lustgashantering - genom vår breda produktportfölj kan vi erbjuda säker och hållbar lustgas till sjukvården.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted