Medclair AB; Ökat fokus på klimatåtgärder i sjukvården i UK och USA.

I UK har en sjukvårdsreform, THE HEALTH AND CARE ACT 2022, genomförts. Den nya lagen innebär i korta drag att landet effektiviserar sina inköpsprocesser i syfte att uppnå en bättre och jämnare kvalitét i landets sjukvård. Ett viktigt steg är implementeringen av så kallade ICB, "integrated care boards" som skall ansvara för att påskynda förbättringsarbeten däribland säkerställa uppfyllelsen av landets ambitiösa klimatmål.

Lagen är viktig för Medclair då den tydliggör enskilda sjukhus ansvar att uppnå de aggressiva klimatmål som satts men en reducering av klimatpåverkan om 80% senast 2032 samt net zero 2040.
För Medclair AB är detta mycket positivt, ett antal system liknande ICB har etablerats redan under 2021 och bolaget har haft ett gott samarbete med dessa och även erhållit orders.

USA har även aviserat att över 60 ledare inom sjukvården tillsammans med president Biden förbundit sig att reducera klimatpåverkan inom sjukvården med 50% senast 2030. Medclair för sedan en tid samtal med flera potentiella partners och ser detta som en gynnsam indikation.

 

The health and care act är en formalisering av det vi sett komma sedan 2020. Nu finns dock tydliga direktiv som innebär att åtgärder mot klimatpåverkan måste genomföras nationellt vilket underlättar för våra distributörer i UK. Jag vet från mina kontakter på kundsidan att detta är efterlängtat bland de inom sjukvården i UK som vill se ett ökat investeringstempo i klimatfrämjande teknik..
Jonas Lundh, VD Medclair AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael König, Medclair Invest AB (publ), Tfn: 070-486 17 98, e-post: [email protected]

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering. Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

Nerladdningsbara filer


Medclair Invest - Q&A 11 augusti 13:30.

Den 11 augusti avger Medclair Invest rapport för 2:a kvartalet 2022. I samband med detta bjuder vi in till en frågestund med bolagets ledning.


Medclair utvecklar ny mask för uppsamling av lustgas.

Medclair AB har lämnat in en patentansökan för en ny typ av ansiktsmask att användas vid behandling av lustgas. Syftet med masken är att effektivisera insamlingen av gas vid behandling.


Englands största sjukhus St Georges utökar användandet av Medclairs lösningar.

Englands största sjukhus med 3 500 000 patienter i sitt upptagningsområde publicerade idag ett PM där man annonserar att man fördjupar sitt arbete med hållbar lustgas. Sjukhuset använder sedan tidigare Medclairs lösningar inom endoskopi och förlossning och har nu som Englands första introducerat Medclairs teknik inom dentalvård.

Medclairs lösningar för hållbar lustgashantering uppmärksammas av NHS, den engelska myndigheten för sjukvård.

Organisationen Greener NHS publicerar löpande så kallade "progress reports" som lyfter fram viktiga åtgärder i syfte att uppnå ett klimatneutralt engelskt sjukvårdssystem.
I deras senaste rapport lyfter man fram Medclairs mobila lustgasdestruktor som redan används av flera sjukhus i UK. 


Medclair Invest - Podcast med VD - Rättelse

Podcasten finns tillgänglig omedelbart.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted