Delårsrapport januari - juni 2017

Finansiell översikt första halvåret 2017
(jämfört med maj-dec 2016, 8 mån)

 • Nettoomsättningen ökade med 46,1 % till 2,13 mkr (1,46 mkr)
 • Bruttomarginalen ökade till 62,1 % (59,6 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,32 mkr (-1,87 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,38mkr (-1,96 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,24 kr (-0,33 kr).
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten var -0,95 mkr (-1,23 mkr).

VD kommentar
NOTERADE PÅ NGM, LANSERING AV PRODUKTER OCH FOKUS PÅ TILLVÄXT!

Det första kvartalet kännetecknades av arbetet med att notera bolaget på NGM-börsen samt fortsatt produkt- och marknadsuppbyggnad.

Bolaget har tidigare kommunicerat att utmaningar gällande produktutveckling inneburit försenade leveranser. Jag noterar med stor tillfredsställelse att samtliga medarbetare bidragit till att vi lyckades lansera både en ny klockmodell och kommunikationssystem under perioden. Med REFCOM i vår produktportfölj når vi nya sporter och breddomare. Bolaget blir därmed en mer komplett leverantör av kommunikationssystem.

Bolaget har också kommunicerat att noteringsprocessen tog längre tid än planerat och tog resurser från det operativa arbetet. Jag noterar även här med tillfredställelse att Bolaget under senare delen av första halvåret haft mer resurser som fokuserat på marknadsarbetet och att försäljningstillväxten börjar ta fart.

Det är inte min avsikt att i denna rapport kommentera bolagets resultatutveckling men Spintso har som framgår av delårsrapporten fortfarande en bit kvar till lönsamhet. Jag får anledning att återkomma till lönsamhetsutvecklingen vid ett senare tillfälle da vi bättre kan bedöma försäljningstillväxten för de nya produkterna.

Bolaget ser framemot andra halvåret och det är fortsatt fokus på att öka antalet distributörer och återförsäljare samt att öka marknadsförings- och försäljningsaktiviteter direkt till förbund och ligor samt via återförsäljare och egen e-handel till slutkund. Bolaget fortsätter succesivt att lansera de nya produkterna i Europa och Nordamerika.

Det finns en mängd nya möjligheter för våra produkter inom men framförallt utanför fotbollen och dessa ska vi försöka ta vara på.

Peter Evertsson, VD

För hela delårsrapporten se bifogad pdf.

Göteborg, 25 augusti 2017

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic MTF. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti kl. 8.30

Pressmeddelande Borlänge, 28 januari 2020 Spintso International AB (publ)

Spintso International AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag, den 28 januari 2020, att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2019, fattat beslut om att emittera 2 250 000 aktier i en riktad nyemission till två strategiska investerare med en teckningskurs om 0,40 kr per aktie.


Delårsrapport januari - juni 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 21 % till 2,84 mkr (2,35 mkr)
 • Rörelseresultatet förbättrades med 78 % och uppgick till -0,22 mkr (-0,99 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,28mkr (-1,04 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kr (-0,18 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet
  förbättrades med 0,72 mkr till -0,08 mkr (-0,8 mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,91 mkr (-1,02 mkr).

Beslut av årsstämma


Spintso avslutar mentoravtal

Spintso International AB avslutar mentoravtal med Eminova Fondkomission när 2 år har gått sedan listning på NGM Nordic MTF som en kostnadsbesparande åtgärd eftersom bolaget nu är redo att sköta sin aktiemarknadsinformation på egen hand. Sista dag för mentoravtalet är 7 maj 2019.


Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma tisdag 21 maj 2019 kl 17.00 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.


Bokslutskommuniké 2018

Finansiell översikt för helåret 2018
(jämfört med helåret 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 25 % till 4,89 mkr (3,91 mkr)
 • Bruttoresultatet ökade med 32 % till 3,05 mkr (2,30 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,23 kr (-0,38 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,93 mkr (-1,45 mkr).
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,34 mkr (-0,75 mkr)

Delårsrapport januari - juni 2018

Finansiell översikt första halvåret 2018
(jämfört med första halvåret 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 10,1 % till 2,35 mkr (2,13 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,99 mkr (-1,32 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,04 mkr (-1,38 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,18 kr (-0,24 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,02 mkr (-0,95 mkr).

Företrädesemissionen tecknad till 1 418 148,60 kronor, motsvarande 40,24 procent

Styrelsen för Spintso International AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av bolagsstämman den 17 maj 2018.


Spintso offentliggör informationsmemorandum inför den förestående företrädesemissionen

Inför teckningsperioden 28 maj till 13 juni 2018 offentliggör idag Spintso International AB (publ) på sin hemsida informationsmemorandum, teaser och teckningssedel.


Beslut av årsstämma

I anslutning till årsstämman 

I anslutning till dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) presenterade och demonstrerade bolaget sina produkter. Styrelseordförande Frank Teneberg redogjorde för viktiga händelser under och efter räkenskapsåret. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted