Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Beslut av årsstämma

I anslutning till årsstämman 

I anslutning till dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) presenterade och demonstrerade bolaget sina produkter. Styrelseordförande Frank Teneberg redogjorde för viktiga händelser under och efter räkenskapsåret. 


Kallelse till årsstämma i Spintso International

Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ) Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma onsdag 16 maj 2018 kl 17.00 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.


Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt för helåret 2017
(jämfört med proforma helåret 2016)

 • Nettoomsättningen ökade med 51,0 % till 3,91 mkr (2,59 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,15 mkr (-2,71 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,43mkr (-2,84 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,38 kr (-0,48 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 mkr (-2,6 mkr).

Delårsrapport januari - juni 2017

Finansiell översikt första halvåret 2017
(jämfört med maj-dec 2016, 8 mån)

 • Nettoomsättningen ökade med 46,1 % till 2,13 mkr (1,46 mkr)
 • Bruttomarginalen ökade till 62,1 % (59,6 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,32 mkr (-1,87 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,38mkr (-1,96 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,24 kr (-0,33 kr).
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten var -0,95 mkr (-1,23 mkr).

Beslut av årsstämma

I anslutning till årsstämman
I anslutning till dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) presenterade och demonstrerade bolaget sina produkter. Glenn Nyberg berättade om sin vardag som Fifa domare. Styrelseordförande Frank Teneberg redogjorde för viktiga händelser under och efter räkenskapsåret.


Spintso deltar på NGM Live 16 maj kl 15.00

Den 16 maj kommer Spintso International AB att delta på NGM Live. Bolagets VD, Peter Evertsson, kommer att presentera mellan kl.15.00-15.20.


Välkomna till Spintso Internationals årsstämma torsdag 18 maj 2017

Spintso hälsar dig varmt välkommen till bolagets årsstämma. Du hittar kallelse, dagordning och styrelsens förslag till årsstämman lite längre fram i texten men innan dess vill vi berätta vad som händer i bolaget.


Spintso International gör inbrytning på en ny sport, Handboll

En större europeisk liga har i konkurrens valt Spintso som leverantör av kommunikationssystem till deras elitdomare, både på herr och dam. Ordervärdet är under 0,5 mkr och bedöms vara strategiskt viktig.


Spintso International offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på NGM Nordic MTF

Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Spintso International AB (publ) ("Spintso") på Nordic MTF. Första handelsdag är den 3 mars 2017.


Spintso International listas på NGM Nordic MTF

Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Spintso International AB (publ) ("Spintso") på Nordic MTF. Första handelsdag är den 3 mars 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted