Produktionsrapport första kvartalet 2022

Första kvartalet för koncernen i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 40 337 TSEK (29 079 TSEK).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 937 TSEK (17 469 TSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till 5 410 TSEK (4 620 TSEK).
  • Produktionen under kvartalet uppgick till 135 GWh (88 GWh).

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Slitevind genomförde en riktad nyemission av aktier 7 april 2022 och tillfördes därigenom 34,3 MSEK. Totalt emitterades 365 000 aktier till 94 SEK per aktie.

 Rapporten i sin helhet finns tillgänglig här: Delarsrapport- Q1 Slitevind-AB

Visby den 17 maj 2022

Slitevind AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

 

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

 

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 08.30 CEST.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted