Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Tredje kvartalet för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 27 979 tkr (17 103 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15 105 tkr (8 891 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 945 tkr (- 1 792 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till 974 tkr (- 4 869 tkr).

- Produktionen under kvartalet uppgick till 72 GWh (60 GWh).

Första nio månaderna för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 75 965 tkr (64 141 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 38 144 tkr (37 269 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7 270 tkr (6 582 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till - 2 264 tkr (- 2 151 tkr).

- Produktionen under perioden uppgick till 228 GWh (220 GWh).

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig här:

https://slitevind.se/wp-content/uploads/Delarsrapport-Slitevind-AB-2021-09-30.pdf

Visby den 18 november 2021

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 08.30 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted