Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

Tredje kvartalet för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 17 103 tkr (20 748 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 891 tkr (13 536 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 1 792 tkr (4 240 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till - 4 869 tkr (1 004 tkr).

- Produktionen under kvartalet uppgick till 60 GWh (52.5 GWh).

Första nio månaderna för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 64 141 tkr (74 346 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 37 269 tkr (49 656 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6 582 tkr (22 440 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till - 2 151 tkr (12 449 tkr).

- Produktionen under perioden uppgick till 220 GWh (188.5 GWh).

Slitevind AB:s delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2020 finns nu tillgänglig på www.slitevind.se.

Visby den 19 november 2020

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 058 00).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 08.30 CET.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted