Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

WEBBMÖTE DEN 16 AUG KL 18 MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE AV SLITEVIND AB

Webbsänd presentation

En webbsänd presentation kommer att hållas klockan 18.00 den 16 augusti 2022, där Slitevinds verkställande direktör Jonas Dahlström, kommer att presentera Erbjudandet, tillsammans med Orrön Energys verkställande direktör Daniel Fitzgerald.

Presentationen kommer att följas av en digital frågestund. Registrering för den webbsända presentationen sker via följande länk:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qECh7YoWQ-yY0CJ4f5rMnQ

Länk för registrering finns även på www.orron.com/erbjudande.

Uttalande från styrelsen för Slitevind AB med anledning av Orrön Energys offentliga uppköpserbjudande

https://slitevind.se/wp-content/uploads/Slitevind-styrelsens-uttalande-1-augusti-slutversion.pdf

Styrelsen för Slitevind rekommenderar enhälligt aktieägarna i Slitevind att acceptera Orrön Energys offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund

Orrön Energy Holding AB ("Orrön Energy") offentliggjorde den 1 augusti 2022 ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slitevind att överlåta sina aktier i Bolaget till Orrön Energy ("Erbjudandet"). Orrön Energy erbjuder 125 kronor kontant per aktie i Slitevind vilket motsvarar ett värde på samtliga aktier i Bolaget om ca: 889 633 375 kronor baserat på antalet utestående aktier om 7 117 067.

Erbjudandet innebär en premie om

 • ca: 20,8 procent jämfört med stängningskursen om 103,5 kronor för Slitevinds aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 juli 2022,
 • ca: 30 procent jämfört med volymviktade genomsnittliga kursen för Slitevinds aktie under de 30 handelsdagarna närmast fram till och med den 29 juli 2022, och
 • ca: 40 procent jämfört med volymviktade genomsnittliga kursen för Slitevindaktien under de

Acceptperioden för Erbjudandet inleddes den 2 augusti 2022 och avslutas den 23 augusti 2022 med förbehåll för eventuella förlängningar.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av bl.a att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Orrrön Energy blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier i Slitevind. Orrön Energy har förbehållit sig rätten att frånfalla ett eller flera av dessa villkor för Erbjudandet.

För mer information om Erbjudandet hänvisas till Orrön Energys pressmeddelande daterat den 1 augusti 2022, erbjudandehandling tillhandahålles på Orrön Energys hemsida, www.orron.com/erbjudande.

 

 

_____

Visby den 15 augusti 2022
Slitevind AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Denna information är publicerad den 15 augusti 2022 kl. 15.00 CEST

 

Nerladdningsbara filer


SLITEVIND AVNOTERAS OCH SISTA DAGEN FÖR HANDEL BLIR DEN 21 SEPTEMBER 2022

Slitevind AB (publ) ("Slitevind") har genom pressmeddelande den 25 augusti 2022 kommunicerat att Slitevind har ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Efter att Slitevind erhållit aktiebok utvisandes att Orrön Energy Holding AB innehar mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Slitevind och skrift med påkallande av tvångsinlösen av resterande aktier har Slitevind kompletterat ansökan. 

Nasdaq Stockholm har nu godkänt Slitevinds ansökan om avnotering och beslutat att sista dagen för handel med Slitevinds aktie på Nasdaq First North Growth Market blir den 21 september 2022.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SLITEVIND AB (PUBL)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr. 556453-2819 ("Bolaget"), kallas härmed till extra 
bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2022. 
Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av 
aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före 
stämman. 
Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt 
sammanställt den 4 oktober 2022.


SLITEVIND ANSÖKER OM AVNOTERING

Den 1 augusti 2022 lämnade Orrön Energy Holding AB, ett helägt dotterbolag till Orrön Energy AB (publ) ("Orrön Energy"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slitevind AB (publ). Orrön Energy offentliggjorde igår, den 24 augusti 2022, att man fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet, att 91 procent av innehavarna av det totala antalet aktier och röster i Slitevind har accepterat erbjudandet och att Orrön Energy avser att påkalla tvångsinlösen samt verka för att aktierna i Slitevind avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 finns nu tillgänglig

Andra kvartalet för koncernen i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 38 945 TSEK (18 907 TSEK).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19 944 TSEK (5 570 TSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 2 695 TSEK (-7 858 TSEK).
 • Produktionen under kvartalet uppgick till 85 GWh (68 GWh).
 • Slitevind ingick 22 juni avtal om förvärv av totalt 27 procents andel i vindkraftparken Näsudden Väst med driftbolaget Näsudden Väst Administration AB på Gotland, motsvarande cirka 22 GWh normalårsproduktion.
 • Slitevind ingick 27 juni avtal om förvärv av totalt 10 procents andel i vindkraftparken Stugyl  med driftbolaget Stugyl AB på Gotland, motsvarande cirka 8 GWh normalårsproduktion.

 Delåret för koncernen i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 79 282 TSEK (47 986 TSEK).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 40 881 TSEK (23 039 TSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 8 105 TSEK (-3 238 TSEK).
 • Produktionen under första halvåret uppgick till 220 GWh (156 GWh).

WEBBMÖTE DEN 16 AUG KL 18 MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE AV SLITEVIND AB

Webbsänd presentation

En webbsänd presentation kommer att hållas klockan 18.00 den 16 augusti 2022, där Slitevinds verkställande direktör Jonas Dahlström, kommer att presentera Erbjudandet, tillsammans med Orrön Energys verkställande direktör Daniel Fitzgerald.

Presentationen kommer att följas av en digital frågestund. Registrering för den webbsända presentationen sker via följande länk:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qECh7YoWQ-yY0CJ4f5rMnQ

Länk för registrering finns även på www.orron.com/erbjudande.


UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR SLITEVIND AB MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE

Styrelsen för Slitevind rekommenderar enhälligt aktieägarna i Slitevind att acceptera Orrön Energys offentliga uppköpserbjudande.


Produktionsrapport andra kvartalet 2022

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under andra kvartalet till 85 GWh (68 GWh).


Nyttjande av optioner i Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") offentliggör idag att samtliga 150 000 st teckningsoptioner TO2022 som innehas av VD Jonas Dahlström och tidigare teknisk chef Göran Bylund har nyttjats genom teckning av 150 000 st aktier ("Emissionen"). Bolaget tillförs 5 055 000 kr, antalet aktier ökar med 150 000 till 7 117 067 och aktiekapitalet ökar med 1 500 000 kr till 71 170 670 kr när emissionen registrerats. VD Jonas Dahlström ägande i bolaget uppgår därmed till totalt 213 000 st aktier.


Slitevind AB (publ) når 0,5 TWh produktionskapacitet i Koncernen

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Stugyl på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 8 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted