Slitevind AB (publ) utökar produktionskapaciteten

Slitevind investerar 17 MSEK i två st Siemens SWT 2.3 MW vindkraftverk med 101 m rotor. Maskinerna är del i Fallåsbergets vindkraftpark i Ockelbo kommun och beräknas tillföra 11 GWh normalårsproduktion till låg investeringskostnad. Slitevind förvärvar två av de totalt 10 st vindkraftverk som utgör projekt Fallåsberget. Maskinerna driftsattes 2011 och förväntas producera el i ytterligare ca 20 år. Investeringen finansieras med eget kapital och 70% bryggfinansiering från Tamt AB. Bryggfinansieringen skall ersättas med långfristig bankfinansiering. I och med investeringen ökar Slitevinds beräknade normalårsproduktion till drygt 310 GWh.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Investeringen i Fallåsberget sker till en mycket attraktiv prisnivå som bidrar till fortsatt tillväxt på en utmanande marknad. Vi ökar vår produktionskapacitet i området där vi sedan tidigare äger vindkraftverk i närbelägna Vettåsen".

Visby den 13 november 2020

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04 eller jonas@slitevind.se

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aurat Fondkommission AB (mail info@aqurat.se, telefon 08-684 05 800).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november juli 2020 kl. 14.00 CET.

Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 43,2 miljoner kronor

Visby, 2 mars 2021 21:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Slitevind utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted