Slitevind AB (publ) ökar produktionen i prisområde 4

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") köper ytterligare ett vindkraftverk i projekt Stora Istad på Öland för 11 MSEK och ökar därmed produktionskapaciteten i prisområde 4 (SE4 Malmö) med ca 5,5 GWh.

Slitevind har ingått avtal om förvärv av ett Enercon E82 vindkraftverk med en normalårsproduktion om ca 5,5 GWh drifttaget 2012. Vindkraftverket är del av projekt Stora Istad om totalt sju Enercon E82 maskiner där Slitevind sedan tidigare äger en maskin. Investeringen följer Slitevinds strategi att öka ägandet i parker där vi är delägare för att uppnå tillväxt och synergieffekter.

Investeringen uppgår till 11 MSEK och tillför 5,5 GWh normalårsproduktion vilket motsvarar
2 SEK/kWh. Maskinen tillträdes omedelbart och bidrar med produktion redan för innevarande månad.

Affären är i linje med Slitevinds mål om en årlig produktionstillväxt om minst 10%. Koncernens beräknade produktionskapacitet för rullande 12 månader uppgår efter förvärvet till ca 370 GWh, minoritetens andel utgör ca 28 GWh.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att öka ägandet i Stora Istad och i prisområde 4. Att öka ägandet i projekt där vi redan är delägare är mycket rationellt ur ett resursperspektiv för Slitevind. Investeringen sker till motsvarande 2 SEK/kWh vilket ger goda förutsättningar för långsiktig lönsamhet".

Visby den 12 juli 2021
Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 12.00 CEST.Slitevind AB (publ) förvärvar vindkraftpark

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") förvärvar Svartvallsbergets vindkraftpark i Ljusdal.


Slitevind AB (publ) inleder strategiskt samarbete och ökar produktionen

Slitevind AB ("Slitevind") inleder ett strategiskt samarbete med Obligo Investment Management ("Obligo") och Amundi Transition Energetique ("Amundi"), genom nyetableringen av samriskbolaget Eagle Wind JV AB ("Eagle Wind").


Produktionsrapport tredje kvartalet 2021

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under tredje kvartalet till 72,0 GWh (60,0 GWh).

Tillkommande produktion från andel i intressebolag uppgick under tredje kvartalet till 1,5 GWh (2,0 GWh).Slitevind AB (publ) ökar ägandet på Näsudden

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Stugyl på gotländska Näsudden varmed koncernen tillförs ytterligare ca 8 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm (SE3).


Slitevind AB (publ) ökar produktionen i prisområde 4

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") köper ytterligare två vindkraftverk i prisområde 4 (SE4 Malmö) för 9 MSEK och ökar därmed produktionskapaciteten med ca 7 GWh.


Slitevind AB (publ) ökar produktionen i prisområde 4

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") köper ytterligare ett vindkraftverk i projekt Stora Istad på Öland för 11 MSEK och ökar därmed produktionskapaciteten i prisområde 4 (SE4 Malmö) med ca 5,5 GWh.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted