Slitevind AB (publ) ökar ägandet på Näsudden

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Stugyl på gotländska Näsudden varmed koncernen tillförs ytterligare ca 8 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm (SE3).

Slitevind har ingått avtal om förvärv av totalt 9.5% andel i vindkraftparken Stugyl på Gotland. Projekt Stugyl omfattar 9 st Vestas V90 från 2012 med en normalårsproduktion om drygt 80 GWh. Slitevindkoncernen äger sedan tidigare drygt 28% i Stugyl och blir efter förvärvet största ägare i projektet. Produktionskapaciteten tillförs genom fyra mindre transaktioner om totalt ca 11 mkr som ökar Koncernens ägande i Ownpower Gotland AB, ett bolag som idag äger 9.5% av Stugyl, från ca 1.5% till ca 76%. Minoritetens andel av den tillförda produktionen uppgår till ca 2 GWh. Tillträde sker omedelbart och till en underliggande värdering om ca 2,40 SEK/kWh.

Investeringen är i linje med Slitevinds strategi att aktivt delta i konsolideringen av marknadssegmentet av parker om upp till ca 10 vindkraftverk och öka ägandet i parker där vi redan är representerade. Slitevind har sedan 2015 ökat den årliga produktionskapaciteten från 75 GWh till dagens 385 GWh. Ägarandelen på gotländska Näsudden, ett av Sveriges absolut bästa vindlägen, har under samma period ökat kraftigt där vi idag är den klart största aktören vilket innebär att ca 125 GWh av vår årliga produktionskapacitet om 385 GWh finns på Näsudden.

Koncernens beräknade produktionskapacitet för rullande 12 månader uppgår efter förvärvet till 385 GWh, minoritetens andel utgör 30 GWh.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att kunna öka vårt ägande på Näsudden, ett område vi känner väl och som har ett av Sveriges bästa vindlägen. Att öka ägandet i projekt där vi redan är delägare är mycket rationellt ur ett resursperspektiv för Bolaget. Investeringen sker till en bra multipel om ca 2,40 SEK/kWh för högkvalitativ vindkraft i SE3"

Visby den 3 augusti 2021
Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2021 kl. 14.00 CEST.


Slitevind AB (publ) förvärvar vindkraftpark

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") förvärvar Svartvallsbergets vindkraftpark i Ljusdal.


Slitevind AB (publ) inleder strategiskt samarbete och ökar produktionen

Slitevind AB ("Slitevind") inleder ett strategiskt samarbete med Obligo Investment Management ("Obligo") och Amundi Transition Energetique ("Amundi"), genom nyetableringen av samriskbolaget Eagle Wind JV AB ("Eagle Wind").


Produktionsrapport tredje kvartalet 2021

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under tredje kvartalet till 72,0 GWh (60,0 GWh).

Tillkommande produktion från andel i intressebolag uppgick under tredje kvartalet till 1,5 GWh (2,0 GWh).Slitevind AB (publ) ökar ägandet på Näsudden

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Stugyl på gotländska Näsudden varmed koncernen tillförs ytterligare ca 8 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm (SE3).


Slitevind AB (publ) ökar produktionen i prisområde 4

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") köper ytterligare två vindkraftverk i prisområde 4 (SE4 Malmö) för 9 MSEK och ökar därmed produktionskapaciteten med ca 7 GWh.


Slitevind AB (publ) ökar produktionen i prisområde 4

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") köper ytterligare ett vindkraftverk i projekt Stora Istad på Öland för 11 MSEK och ökar därmed produktionskapaciteten i prisområde 4 (SE4 Malmö) med ca 5,5 GWh.Nyttjande av optioner i Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") offentliggör idag att samtliga 100 000 st teckningsoptioner TO2021 som innehas av VD Jonas Dahlström och teknisk chef Göran Bylund har nyttjats genom teckning av 100 000 st aktier ("Emissionen"). För att finansiera aktieköpen och för att täcka individuell inkomstskatt har Jonas Dahlström och Göran Bylund samtidigt sålt 47 143 st aktier i bolaget. Bolaget tillförs 3 060 000 kr, antalet aktier ökar med 100 000 till 6 602 067 och aktiekapitalet ökar med 1 000 000 kr till 66 020 760 kr när Emissionen registrerats. I och med transaktionerna ökar VD Jonas Dahlström sitt ägande i bolaget med 26 500 aktier till totalt 140 500 st aktier, teknisk chef Göran Bylund ökar sitt ägande i bolaget med 26 357 aktier till totalt 109 915 st aktier.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted