Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Fjärde kvartalet för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 26 410 tkr (29 212 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16 762 tkr (19 611 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 960 tkr (9 714 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till 2 520 tkr (6 297 tkr).

- Produktionen under kvartalet uppgick till 88 GWh (76,5 GWh).

Helår 2020 för Koncernen i sammandrag:

- Nettoomsättningen uppgick till 90 551 tkr (103 558 tkr).

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 54 032 tkr (69 268 tkr).

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12 542 tkr (32 154 tkr).

- Resultat före skatt uppgick till 369 tkr (18 678 tkr).

- Produktionen under perioden uppgick till 308 GWh (265 GWh).

- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

Nytt tillväxtmål:

- Slitevind har antagit ett nytt högre mål om minst 10% årlig produktionstillväxt från och med innevarande år 2021 (tidigare 5-10%).

Slitevind AB:s finansiella rapporter finns tillgängliga på www.slitevind.se.

Visby den 25 februari 2021

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 058 00).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08.30 CET.Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 43,2 miljoner kronor

Visby, 2 mars 2021 21:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Slitevind utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted