Årsredovisning 2020

Skogsfond Baltikum årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida:

https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Stockholm 2021-04-28

För mer information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0) 703 345 102
info@skogsfondbaltikum.se

Detta är Skogsfond Baltikum AB (publ)
Skogsfond Baltikum AB (publ)är en svensk alternativ investeringsfond som investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset på skogsmark och kostnadsnivån är lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie, SKOG A, är noterad på den reglerade handelsplatsen NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.

Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted