Eget kapital per A-aktie (NAV-kurs) är 106,3 EUR motsvarande 1 084 SEK

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2021-09-30. Beräknad NAV-kurs är 106,3 EUR vilket motsvarar 1 084 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,20 SEK/EUR.

NAV-kurs för denna period är oförändrad i EUR motsvarande 5 SEK högre jämfört med föregående period 2021-06-30 (106,3 EUR motsvarande 1 079 SEK per A-aktie). Valutaeffekt påverkade positivt med +5 SEK per aktie på grund av förstärkt EUR mot SEK under tredje kvartalet 2021.

Skogsfond Baltikums markinnehav värderas i genomsnitt till 2 764 EUR per hektar, vilket är 93 EUR högre per hektar jämfört med föregående period. Skogsinnehavet i Litauen är relativt virkesrikt och värderas till 5 991 EUR per hektar. Skogsinnehavet i Lettland har generellt sett god tillväxt, men lägre virkesinnehåll än i Litauen, och värderas till 2 556 EUR per hektar.

Rapporterat eget kapital per A-aktie (NAV-kurs) och värdering

Datum EUR / A-aktie

Omräkningskurs
SEK / EUR

SEK / A-aktie Genomsnitts-värdering EUR / ha Aktiekurs SEK / A-aktie Aktiekurs / NAV-kurs
2021-09-30 106,3 10,20 1 084 2 764 975 90%
2021-06-30 106,3 10,15 1 079 2 671 990 92%
2021-03-31 102,9 10,23 1 053 2 568 1 030 98%
2020-12-31 102,8 10,05 1 033 2 534 1 010 98%
2020-09-30 104,7 10,57 1 107 1 010 91%
2020-06-30 102,2 10,47 1 070 1 080 101%
2020-03-31 105,4 10,91 1 150 1 040 90%
2019-12-31 98,72 10,47 1 034 1 330 129%


Skogsfond Baltikums börsnoterade A-aktie har de senaste kvartalen handlats till en substansrabatt.

Senaste rapporterad värdering per kubikmeter stående skog var 27,8 EUR per kubikmeter den 2020-12-31. Volymen stående skog uppdateras i officiella register på årsbasis i samband med årsskifte och är en funktion av årets tillväxt och avverkningar. Volymtillväxten år 2021 beräknas med råge överskrida årets avverkningar, och den genomsnittliga volymen stående skog per hektar förväntas således att öka till utgången av 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2021.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är sedan juni 2019 börsnoterad och upptagen för handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF Sweden.

Nerladdningsbara filer

Regionindelad skogsförvaltning i Lettland

Organisationen för skogsförvaltningen i Lettland har uppdelats på två regioner med en erfaren skogsförvaltare för respektive region.


Eget kapital per A-aktie (NAV-kurs) är 106,3 EUR motsvarande 1 084 SEK

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2021-09-30. Beräknad NAV-kurs är 106,3 EUR vilket motsvarar 1 084 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,20 SEK/EUR.


Skogsfond Baltikums markinnehav ökade 611 ha under Q3 till 7 713 ha

Skogsfond Baltikum förvärvade 611 hektar skogsmark under tredje kvartalet 2021. Totalt markinnehav per 2021-09-30 var 7 713 hektar fördelat på 7 246 hektar i Lettland och 467 hektar i Litauen.


Halvårsrapport 2021

ÖVERSIKT januari - juni 2021
- Markinnehavet uppgick till 7102 hektar (5 300)
- Uppskattad virkesvolym var 657 000 kubikmeter stående skog (450 000)
- Bokfört värde för mark- och skogstillgångarna var 18 968 TEUR (13 610)
- Värdeförändring skog under perioden var +944 TEUR (+1 464)
- Resultat efter skatt uppgick till 512 TEUR (1 201)
- Resultat hänförligt till A-aktierna uppgick till 455 TEUR (1 006)
- Resultat per A-aktie uppgick till 3,12 EUR (9,54)
- Eget kapital per A-aktie, NAV, var 106,3 EUR (102,2) motsvarande 1 079 SEK (1 070)
- Nyemissioner tillförde 0 TEUR (4 500)
- Nya lån upptagna under perioden 1 000 TEUR (3 288)
- Belåningsgraden var 25,0 % (17,1)
- Kassan uppgick till 2 033 TEUR (5 321)


Eget kapital per A-aktie (NAV) är 106,3 EUR motsvarande 1 079 SEK

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2021-06-30. Beräknad NAV-kurs är 106,3 EUR vilket motsvarar 1 079 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,15 SEK/EUR.


Vd ökar aktieinnehavet i Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikums vd har köpt 100 A-aktier i Skogsfond Baltikum AB (publ).


Kommuniké från årsstämma 2021

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm onsdagen den 23 juni 2021.Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni, klockan 10:00 i Redovisningscentrum RECUMs lokaler på Valhallavägen 124 i Stockholm.


Eget kapital per A-aktie (NAV) är 102,9 EUR motsvarande 1 053 SEK

Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie, NAV-kurs, på basis av aktuellt skogsinnehav per 2021-03-31. Beräknad NAV-kurs är 102,9 EUR vilket motsvarar 1 053 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,23 SEK/EUR.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted