Sensys Gatso has won a five-year TRaaS contract from Pelham Manor, New York worth SEK 7.9 million

Sensys Gatso Group, a global leader in traffic safety systems, through its subsidiary, Sensys Gatso USA has been selected as the automated red light enforcement provider for Pelham Manor, NY. This new managed service program is expected to generate approximately USD 875,000, corresponding to SEK 7.9 million over the five-year term.

Pelham Manor is a town in Westchester County, New York, with feeder roads carrying commuters into New York City each day. The high volume of daily traffic brings red light violators to this small community, putting its residents; drivers and pedestrians, at risk. Automated red light enforcement is a realistic choice for Pelham Manor, offering enforcement 24/7 while leaving the town's police officers free to handle other important matters.

The program will commence in the second half of 2022 and will consist of fixed T-Series red light systems. The five year contract also allows for several one-year extensions.

"We consider this a win for Pelham Manor. Every time a town or city chooses automated enforcement, we know, based on experience, that cars will slow down and not violate the red light traffic signal as much as they previously did. This should lead to reduced crashes and more safety for the area. Red Light running is a serious problem in regards to traffic safety and the behavior needs to change." says Joris Lampe, Chief Commercial Officer Sensys Gatso Group.

This information is information that Sensys Gatso Group AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 09.00 on January 18, 2022.

For further information:
Ivo Mönnink, CEO
Sensys Gatso Group AB
E-mail: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB is a global leader in traffic management solutions for nations, cities and fleet owners. Sensys Gatso Group has subsidiaries in Australia, Costa Rica, Germany, the Netherlands, Sweden and the USA, and a branch office in the United Arab Emirates and has 252 employees. The Sensys Gatso Group's shares are listed on Nasdaq Stockholm. 

For further information, visit www.sensysgatso.com 


Sensys Gatso Group stärker verksamheten i USA med ny verkställande direktör

Sensys Gatso Group, STO: SENS, tillkännager idag utnämningen av William Braden till ny verkställande direktör för dess amerikanska dotterbolag, Sensys Gatso USA, Inc., med start den 15 maj.Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för första kvartalet 2022

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för första kvartalet fredagen den 29 april kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska.Sensys Gatso undertecknar upphandlingskontrakt i Nederländerna

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har tisdagen den 12 april genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, undertecknat kontraktet med den holländska åklagarmyndigheten. Tilldelningen av detta kontrakt på 250 miljoner kronor tillkännagavs den 18 mars 2022.


Sensys Gatso erhåller treårig förlängning av TRaaS-kontrakt, värt 44 miljoner kronor för hastighetsövervakningssystem i Des Moines, Iowa

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat en treårig TRaaS-kontraktsförlängning (Traffic-as-a-Service) med Des Moines, Iowa till ett värde av cirka 4,7 miljoner USD under avtalsperioden, motsvarande cirka 44 miljoner kronor.


Kallelse till årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Aktieägarna i Sensys Gatso Group AB (publ), org. nr 556215-4459, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 15.00 på Elite Stora Hotellet, Jönköping.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före årsstämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att närvara personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.


Notice and invitation to attend the Annual General Meeting of Sensys Gatso Group AB

The shareholders of Sensys Gatso Group AB (publ) reg no 556215-4459, (the "Company") are hereby invited to the Annual General Meeting on Thursday 12 May 2022 at 15.00 (CET) at Elite Stora Hotellet, Jönköping.

The Board of Directors has, in accordance with Chapter 7, Section 4a of the Swedish Companies Act and the articles of association of the Company, resolved that the shareholders shall also have the right to exercise their voting rights through postal voting ahead of the Meeting. Thus, shareholders may choose to exercise their vote at the Meeting through being present in person, through proxy or through postal voting.  


Sensys Gatso har valts ut som leverantör i ett upphandlingskontrakt i Nederländerna, med en beräknad omsättning på 250 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, valts ut som en av tre leverantörer i ett upphandlingskontrakt för att leverera, driva och supporta fasta system för övervakning av hastighets- och rödljusöverträdelser  i Nederländerna. Investeringen från den holländska åklagarmyndigheten syftar till att ersätta den befintliga infrastrukturen för automatisk trafikövervakning. Den holländska regeringen har budgeterat ett totalt projektvärde på cirka 74 miljoner euro, motsvarande 750 miljoner kronor. Cirka 50 % av kontraktsvärdet är återkommande TRaaS-intäkter, relaterade till service, underhåll och drift av övervakningslösningen. Den återstående delen är systemförsäljningsintäkter. Det totala projektvärdet kommer att delas på tre leverantörer. Maximalt 50 % kan tilldelas en enskild leverantör. Sensys Gatso räknar med att få en skälig andel av kontraktsvärdet, motsvarande cirka 25 miljoner euro eller 250 miljoner kronor under en avtalsperiod på 6 år.


Sensys Gatso has been selected as vendor to a procurement contract in the Netherlands, with an estimated revenue of SEK 250 million

Sensys Gatso Group, a global leader in traffic safety solutions, through its subsidiary Sensys Gatso Netherlands, has been selected as one of three vendors for a procurement contract to supply, operate and support fixed systems for speed anden red light enforcement in The Netherlands. The investment by the Dutch Public Prosecution Services authority is aiming to replace the existing automated traffic enforcement infrastructure. The Dutch government has budgeted a total project value of approximately EUR 74 million, equivalent to SEK 750 million. Approximately 50% of the contract value is recurring TRaaS revenue, relating to Service, Maintenance and Operations of the enforcement solution. The remaining part is system sales revenue. The total project value will be divided over three vendors. A maximum of 50% can be allotted to one single vendor. Sensys Gatso expects to receive its fair share of the contract value, equivalent to approximately EUR 25 million or SEK 250 million over a contract period of 6 years.


Sensys Gatso erhåller order för rödljus- och hastighetsövervakning i Belgien värd 6 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, erhållit en order för att leverera och supporta den belgiska vallonska regeringen med produkter och tjänster för trafikövervakning. Sensys Gatso kommer att leverera sina T-seriesystem och relaterade tjänster till ett uppskattat värde av 575 000 EUR, motsvarande 6 miljoner kronor.


Sensys Gatso has received a purchase order for red-light and speed enforcement in Belgium worth SEK 6 million

Sensys Gatso Group, a global leader in traffic safety solutions, through its subsidiary Sensys Gatso Netherlands, has been awarded an order to supply and support the Belgian Walloon Government with traffic enforcement products and services. Sensys Gatso will deliver its T-series systems and related services for an estimated value of EUR 575.000, corresponding to SEK 6 million.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted