Sensys Gatso etablerar Sensys Gatso Colombia genom ett Joint Venture-avtal med Capatest

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har idag tecknat ett joint venture-avtal med Capatest, en colombiansk ledare inom automatisk trafikövervakning, för att tillsammans driva en komplett TRaaS-modell på den växande colombianska marknaden. Sensys Gatso Group äger genom sitt dotterbolag Sensys Gatso LATAM 51% av aktierna i det nyetablerade företaget, Sensys Gatso Colomibia S.A.S. baserat i Barranquilla. När Sensys Gatso Colombia är helt i drift, kommer det att starta sin verksamhet med två övervakningskontrakt som för närvarande drivs av Capatest. Det uppskattade värdet av dessa TRaaS operatörstjänstkontrakt är USD 17 miljoner, motsvarande 145 miljoner kronor under den återstående 17-åriga kontraktsperioden.

Med detta Joint Venture-avtal kombinerar Sensys Gatso och Capatest Sensys Gatsos TRaaS operatörstjänstmodell med lokal kunskap och erfarenhet av trafikövervakning. Som en del av avtalet kommer Sensys Gatso att tillhandahålla backoffice-mjukvaran Xilium, analysprogramvaran PULS, övervakningshårdvara  samt Sensys Gatsos varumärke. Två befintliga övervakningskontrakt, som för närvarande drivs av Capatest baserade på Sensys Gatso-lösningar, kommer att läggas till Joint Venture-avtalet så snart Sensys Gatso Colombia är i full drift, vilket förväntas under andra halvåret 2022.

Sensys Gatsos joint venture-partner Capatest Colombia SAS har mer än 15 års erfarenhet av trafikövervakning och ansvarar för närvarande för de automatiserade trafikövervakningsprogrammen i Aracataca (Magdalena) och regionen Cesar.

Med 50 miljoner invånare och ett växande antal 14 miljoner fordon ökar trafiken och därmed dödsfall och incidenter. För att stävja detta har automatiserad trafikövervakning varit tillåten sedan 2011 i den äldsta demokratin i Latinamerika. Dödsolyckorna i trafiken är fortfarande fler än 6500 per år och ökande. Trafikincidenter är nu den största dödsorsaken bland unga människor och har dödat fler colombianer än 52 års interna konflikter.

Colombia är ett land som har en beprövad modell där offentliga och privata parter går ihop för att stävja trafikdöd genom att lägga ut trafikövervakning på privata aktörer. Sensys Gatso har varit verksamt på den colombianska marknaden genom partners i nästan 10 år, främst som utrustningsleverantör. Att skapa denna Joint Venture med lokal kunskap och erfarenhet av trafikövervakning är ett logiskt nästa steg och helt i linje med vår strategi att implementera TRaaS operatörstjänstprogram i fler regioner. Sensys Gatsos aktieinnehav i joint venture-avtalet ger rätt till en vinstandel på 51%. Den första uppgiften är att skapa en organisation som kan driva flera program samtidigt och signera nya kontrakt för TRaaS operatörstjänster. Lönsamheten under denna uppstartsperiod kan vara lägre men är mer lönsam över tid på grund av en lägre kostnadsbas och långa kontraktstider i Colombia. Joint venture-avtalet träder i kraft omedelbart.

Alfredo Piñeres Olave, Managing Director för Sensys Gatso Colombia: "Vi är mycket stolta och glada över denna fantastiska union som vi från och med idag har med Sensys Gatso Group, och vi är säkra på att Sensys Gatso Colombia kommer att vara ett av de primära företagen som kommer att bidra mycket till trafiksäkerhet och minskning av olyckor. Jag är övertygad om att Sensys Gatso Colombia kommer att vara till stor hjälp för att stärka trafiksäkerheten i Colombia".

Alexis Collazo, Caribbean & Latin American Business Development Manager: "Jag är mycket glad över att vi har skapat Sensys Gatso Colombia som kommer att vara en bas för att betjäna ett stort antal kunder i Colombia som är intresserade av våra lösningar. Vi kommer att kunna rädda många liv och bidra till att förbättra trafiksäkerheten i Colombia".

Sedan 2007 har Sensys Gatso erbjudit kompletta TraaS-program till kunder i USA, som idag omfattar 11 delstater. Denna långvariga expertis på den krävande och väl utvecklade amerikanska marknaden görs nu tillgänglig för nya marknader. Sensys Gatso Colombia kommer att leverera ett fullständigt TRaaS - Trafikövervakning som en tjänst - erbjudande i Colombia, från design, finansiering, installation och hantering av nödvändig teknik, till drift av de väsentliga affärsprocesser som utgör ett trafiksäkerhetsprogram. 

Med etableringen av Sensys Gatso Colombia levererar Sensys Gatso löftet att generera återkommande intäkter med vår affärsmodell TRaaS på nya marknader.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 25 oktober, 2021 kl. 17.15.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Sensys Gatso tilldelas en femårig kontraktsförlängning av Puls- och Xilium-mjukvarulicenser från Turkiska republiken norra Cypern, värd 6 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en TRaaS-kontraktsförlängning för Puls och Xilium mjukvarulicenser, för att driva och underhålla ett program för rödljusövervakning, hastighetsövervakning och restidsmätning i den turkiska republiken Norra Cypern (TRNC). Det totala projektet förväntas ge cirka 0,6 miljoner Euro i intäkter, motsvarande 6 miljoner kronor, under den femåriga kontraktsperioden.


Sensys Gatso Australia signerar kontraktsförlängningar för leverans och underhåll av ANPR trafiksäkerhetssystem med delstaten New South Wales

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia, signerat kontraktsförlängningar för leverans och underhåll av ANPR-system (Automatic Number Plate Recognition) med New South Wales (NSW) delstatsregering. Avtalens initiala löptid är 5 år med två förlängningsoptioner om ett år vardera. Den första projektordern för att förlänga TRaaS-underhållet av befintliga system förväntas erhållas under den kommande månaden till ett värde av 3 miljoner AUD, motsvarande 20 miljoner kronor.


Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos rapport för tredje kvartalet, 2021

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för tredje kvartalet 2021 onsdagen den 24 november kl. 8.30 och bjuder in till presentation/audiocast kl. 10.00. Bolagets VD Ivo Mönnink och CFO Simon Mulder presenterar bolagets rapport på engelska. 


Sensys Gatso erhåller ytterligare order från Förenade Arabemiraten till ett värde av 5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order på hastighets- och rödljussystem till ett sammanlagt värde av 5 miljoner kronor från Fujairah, Förenade Arabemiraten.


Sensys Gatso LATAM erhåller första ordern från nya marknaden Ecuador, värd ca 5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso LATAM, erhållit en order från sin partner Great Group för leverans och support av trafikövervakningstjänster som ska implementeras i staden Duran, Ecuador. Ordern har ett värde på cirka 5 miljoner kronor. Detta är den första beställningen från denna nya marknad för Sensys Gatso i den strategiska LATAM-regionen.


Sensys Gatso utvald att implementera program för miljözonsövervakning i staden Haarlem

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har av staden Haarlem, Nederländerna, valts ut för att implementera och driva ett program för miljözonsövervakning med syfte att bidra till en mer hållbar stad för sina 235 000 invånare. Det är stadens intention att ha nollutsläpp från lastbilar och skåpbilar år 2025 i den utvalda zonen.


Sensys Gatso etablerar Sensys Gatso Colombia genom ett Joint Venture-avtal med Capatest

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har idag tecknat ett joint venture-avtal med Capatest, en colombiansk ledare inom automatisk trafikövervakning, för att tillsammans driva en komplett TRaaS-modell på den växande colombianska marknaden. Sensys Gatso Group äger genom sitt dotterbolag Sensys Gatso LATAM 51% av aktierna i det nyetablerade företaget, Sensys Gatso Colomibia S.A.S. baserat i Barranquilla. När Sensys Gatso Colombia är helt i drift, kommer det att starta sin verksamhet med två övervakningskontrakt som för närvarande drivs av Capatest. Det uppskattade värdet av dessa TRaaS operatörstjänstkontrakt är USD 17 miljoner, motsvarande 145 miljoner kronor under den återstående 17-åriga kontraktsperioden.


Sensys Gatso erhåller order från Förenade Arabemiraten till ett värde av 5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har mottagit flera beställningar för hastighets- och rödljussystem till ett sammanlagt värde av 5 miljoner kronor från Förenade Arabemiraten.


Sensys Gatso erhåller femårigt TRaaS-kontrakt, värt 12 miljoner kronor för hastighetsövervakning i Mayfield, Ohio

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, valts ut av Mayfield Village, Ohio för att tillhandahålla ett säkerhetsprogram för hastighetsövervakning komplett med programvara och tjänster. Det uppskattade värdet av detta operatörstjänstprogram är USD 1,5 miljoner, motsvarande 12 miljoner kronor, under femårsperioden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted