Sensec tillsätter ny Country Manager för Sverige

I och med den nordiska expansionen tillsätter Sensec en ny tjänst i den svenska ledningen. Mathias Svedlund tillträder som Country Manager från och med den 1 oktober 2021 och kommer därmed ta över ansvaret för samtliga affärsområden och avdelningar i Sverige.

Utöver tjänsten som Country Manager blir Mathias även Business Unit Manager för affärsområdet Checkpoints över hela Norden. Därmed kommer han ansvara för integrationen med Norge samt utvecklingen av affärsområdet i alla nordiska länder.

Mathias har som tidigare anställd på Sensec erfarenhet från olika roller inom bolaget så som serviceingenjör, försäljningschef, eftermarknadschef och vice VD. Han har omfattande kunskap och erfarenhet inom tekniska säkerhetslösningar och ett brett kontaktnät hos leverantörer och kunder. Närmast kommer Mathias från ett Norrbottenbaserat teknikkonsultbolag där han etablerade Stockholmsverksamheten på en hårt konkurrensutsatt marknad.

"Från mina tidigare år på Sensec har jag ett stort kontaktnät bland kunder och leverantörer i hela Europa, säger Mathias Svedlund. Jag kan verksamheten och har nu byggt på verktygslådan med nya erfarenheter och kunskaper som kommer att bidra till Sensecs fortsatta utveckling. Bolaget har idag en stark position med spännande framtidsutsikter på en väldigt expansiv och teknikdriven marknad. Sensec ligger mig varmt om hjärtat och givet bolagets position och framtidsutsikter är detta en spännande resa jag vill vara med på!" säger Mathias Svedlund.

Michael Pettersson sitter kvar på sin post som koncern VD men får i och med anställningen av Mathias möjlighet att lägga mer tid på koncernstrukturen och den pågående förvärvsresan.

"Jag är stolt att kunna presentera Mathias Svedlund som ny Sverigechef och affärsansvarig Norden för området checkpoints. Mathias kommer att vidareutveckla det vi hitintills har byggt upp och leda Sensec mot nya framgångar. Han är en omtyckt chef och har i sin senaste position visat att han har djup förståelse för hur man skapar tillväxt i en komplex och hårt konkurrensutsatt marknad vilket vi kommer att ha nytta av i den hårdnande konkurrensen inom våra marknadsområden. Mathias tillför kompetens och erfarenhet som blir värdefull för Sensec och våra kunder" säger Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2021, kl. 10.00 CEST.

Arlandastad 2021-06-16

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Nerladdningsbara filer

Sensec levererar Radiologiskt säkerhetsteknik till Tekniska Verken i Linköping

Sensec har vunnit upphandlingen för installation av radiologisk säkerhetsteknik till Tekniska Verken i Linköping.


Sensec tackar för förtroendet att leverera Radiologisk säkerhetsteknik till SSAB i Luleå

Sensec säljer radiologiskt säkerhetsteknik till SSAB i Luleå till ett ordervärde om ca 950 TSEK med leverans under Q3.


Sensec tillsätter ny Country Manager för Sverige

I och med den nordiska expansionen tillsätter Sensec en ny tjänst i den svenska ledningen. Mathias Svedlund tillträder som Country Manager från och med den 1 oktober 2021 och kommer därmed ta över ansvaret för samtliga affärsområden och avdelningar i Sverige.


Sensec får order till svensk kritisk infrastruktur

Sensec har tecknat avtal för att förnya och förstärka säkerheten på befintliga anläggningar inom den svenska infrastrukturen.


Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB blir certifierade för den högsta skyddsklassen

Mil Sec Sverige AB har blivit certifierade för sekundärglasning i ramverk av aluminium, framför, alternativt innanför fönster och vissa dörrpartier i den hittills högsta skyddsklassen - P8B med 6 mm. Detta öppnar för helt nya affärsmöjligheter i samarbetet med PC Glass AB


Sensec släpper prognos för 2021

Sensec går nu ut med sin prognos för helåret 2021. Sverige och Norge ska tillsammans omsätta minst 150 MSEK med en EBITDA om 10 %.Kommuniké från årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Sensec Holding AB (publ) har den 11 maj 2021 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted