Sensec tecknar avtal med Norska Rapp Bomek för den nordiska marknaden

Sensec Gruppen tecknar avtal med norska Rapp Bomek med uppdrag att sälja, marknadsföra och utföra service på deras unika produkter, över hela Norden. Rapp Bomek är verksamma inom säkerhetsbranschen med egen produktion av specialdörrar av högsta skyddsklass. Rapp Bomek tillverkar även skydd för fönster, väggar, galler och andra fysiska barriärer.

Sensec kommer tillsammans med Rapp Bomek kunna erbjuda marknaden produkter som tillverkas, säljs, marknadsförs och servas i Norden. Intressanta marknader är de idag redan befintliga kunderna inom Sensec Gruppen, dessutom finns några pågående mycket spännande skyddsobjekt utanför Sveriges gränser.

"Vi har sökt efter en samarbetspartner som kan förstärka vår produktportfölj, speciellt på skyddsdörrar. Detta samarbete kommer även att passa perfekt in i våra expansionsplaner, då vi har för avsikt sträcka oss ut över hela Norden", säger Michael Pettersson, koncern VD Sensec Gruppen.

Kurt Kristoffersen, Koncern VD Rapp Bomek håller med.
"Med Sensec som partner för säljkontoren kommer vi att stärka vårt varumärke och skapa förutsättningar för många fina affärer framöver. Vi har behov av en stark försäljningsorganisation och med Sensec's expertis kommer vi kunna förse våra kunder med ännu bättre lösningar. Vi ser fram emot ett samarbete som kommer vara mycket givande för båda företagen och för våra kunder".

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Arlandastad 2020-10-21

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, CFO Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Nerladdningsbara filer
Delårsrapport juli - september 2020 Ännu ett lönsamt kvartal för Sensec

Finansiell utveckling 1 juli - 30 september 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15 110 (23 319) Tkr
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 947 (2 853) Tkr
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 891 (2 730) Tkr
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 1 292 (409) Tkr
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 (0,02) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 30 september 2020

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 50 182 (73 874) Tkr
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4 339 (3 120) Tkr
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 4 060 (2 357) Tkr
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 7 379 (-2 059) Tkr
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,01) SEK

Styrelseordförande Mats Holmberg köper aktier i Sensec

Styrelseordförande och tillika största ägare Mats Holmberg har förvärvat 100 000 aktier per datum 200910 för kurs 0,73 i Sensec Holding AB.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted