Sensec Holding AB (publ) byter Certified Advisor, CA till Amudova AB

Sensec Holding AB (publ) byter Ca från Erik Penser Bank AB till Amudova AB fr.o.m. idag den 3 september 2021.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB
Tel nr +46 8 54601758 mail:
[email protected]

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Nerladdningsbara filer


Sensec Holding AB (publ) byter Certified Advisor, CA till Amudova AB

Sensec Holding AB (publ) byter Ca från Erik Penser Bank AB till Amudova AB fr.o.m. idag den 3 september 2021.


Delårsrapport Q2 - Marknaden vaknar till liv och lönsamheten kvarstår

Finansiell utveckling 1 april - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 32 302 (15 008) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick nettoomsättningen till 19 711 Tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 3 885 (2 628) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick resultatet före avskrivningar till 3 996 Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2 480 (1 979) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick rörelseresultatet till 2 792 Tkr.
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 2 830 (1 838) Tkr.
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 4 371 (1 160) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,01) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 52 998 (35 072) Tkr, justerat för förvärvet at Sensec Solutions AS uppgick nettoomsättningen till 33 546 Tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 6 065 (4 690) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick resultatet före avskrivningar till 6 536 Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 501 (3 392) Tkr, justerat för förvärvet av Sensec Solutions AS uppgick rörelseresultatet till 4 280 Tkr.
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 2 561 (3 169) Tkr.
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -7 959 (6 087) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,02) SEK

Sensec levererar Radiologiskt säkerhetsteknik till Tekniska Verken i Linköping

Sensec har vunnit upphandlingen för installation av radiologisk säkerhetsteknik till Tekniska Verken i Linköping.


Sensec tackar för förtroendet att leverera Radiologisk säkerhetsteknik till SSAB i Luleå

Sensec säljer radiologiskt säkerhetsteknik till SSAB i Luleå till ett ordervärde om ca 950 TSEK med leverans under Q3.


Sensec tillsätter ny Country Manager för Sverige

I och med den nordiska expansionen tillsätter Sensec en ny tjänst i den svenska ledningen. Mathias Svedlund tillträder som Country Manager från och med den 1 oktober 2021 och kommer därmed ta över ansvaret för samtliga affärsområden och avdelningar i Sverige.


Sensec får order till svensk kritisk infrastruktur

Sensec har tecknat avtal för att förnya och förstärka säkerheten på befintliga anläggningar inom den svenska infrastrukturen.


Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB blir certifierade för den högsta skyddsklassen

Mil Sec Sverige AB har blivit certifierade för sekundärglasning i ramverk av aluminium, framför, alternativt innanför fönster och vissa dörrpartier i den hittills högsta skyddsklassen - P8B med 6 mm. Detta öppnar för helt nya affärsmöjligheter i samarbetet med PC Glass AB


Sensec släpper prognos för 2021

Sensec går nu ut med sin prognos för helåret 2021. Sverige och Norge ska tillsammans omsätta minst 150 MSEK med en EBITDA om 10 %.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted