Sensec Academy inleder utbildnings- och rekryteringssamarbete med Transfer Jobb AB

Säkerhetsbranschen har kontinuerligt ett stort behov av personal. För att möta detta behov har Sensec AB och Transfer Jobb AB tillsammans tagit fram en helt ny produkt som inkluderar rekrytering och utbildning. Transfer har med sitt stora nätverk möjlighet att nå ut till framtidens säkerhetspersonal.

I dagens samhälle ställer vi högre krav än någonsin på säkerhet. Branschen ser ett fortsatt växande behov, främst inom handeln samt i Sveriges kommuner. Enligt Säkerhetsföretagens årsrapport 2017 framkommer att offentlig sektors köp av trygghetstjänster uppgick till 35 miljarder kr 2016, av dessa utgör 15 miljarder köp av bevakning och parkering. För att möta dessa behov krävs fler utbildade medarbetare hos säkerhetsföretagen.

Sensec förvärvade nyligen Säkerhetsakademin i Malmö och kan därmed utöver utbildning till flygplatskontrollanter även erbjuda grundutbildning och fortbildning för väktare. Sensec Academy har tillsammans med Transfer tagit fram ett rekryterings- och utbildningserbjudande för säkerhetsbranschen. Transfer står för marknadsbearbetning och rekrytering genom sitt breda nätverk medan Sensec Academy säkerställer en kvalitativ utbildning för att få fram fler anställningsbara väktare och flygplatskontrollanter.

"Vi ser en marknad där behovet av utbildningar kommer öka och vi kan erbjuda mer kundnytta till våra kunder runt om i hela landet genom detta samarbete. Vi kommer att utveckla och utöka tjänsteutbudet och får i och med förvärvet av Säkerhetsakademin ytterligare närvaro i södra Sverige. Transfer är en stark samarbetspartner som med sin rekryteringsmodell kompletterar oss och förser oss med lämpliga kandidater till dessa utbildningar " säger Michael Pettersson VD Sensec Holding AB.

"Det här är ett otroligt spännande samarbete där vi hittills fått mycket positiv respons från marknaden. Vi fortsätter att bredda vårt erbjudande till arbetsmarknaden. Genom vår moderna affärsmodell som möter efterfrågan på flexibilitet från såväl arbetstagare som uppdragsgivare skapar vi nya möjligheter för utbildning och matchning," säger Tina Gustafsson, VD Transfer Jobb.

Arlandastad 2017-10-27

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 750 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Nerladdningsbara filer

Corfind intervjuar Pernilla Jennesäter, CFO i Sensec

I intervjun summerar Pernilla ett starkt år med vunna upphandlingar, ett förbättrat kassaflöde och en ökad omsättning.


Bokslutskommuniké 2019

Finansiell utveckling 1 oktober - 31 december 2019

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 23 707 (34 433) Tkr
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1 101 (2 782) Tkr
  • Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 998 (2 220) Tkr
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 4 072 (-493) Tkr
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,01 (0,01) SEK

Sensec tackar för förtroendet att leverera detektionsutrustning till Västra Götalandsregionen

Sensec har vunnit en upphandling till Västra Götalandsregionen (VGR) i detektionsutrustning. Upphandlingens huvudsak handlar om detektion och tillhörande servicetjänster. Ordervärdet är uppskattat till drygt 8 MSEK över hela avtalsperioden.Sensec förlänger funktionsavtal med Swedavia

Sensec förlänger sitt funktionsavtal med Swedavia för ytterliga 2 år med start 1 januari 2020.Sensec förstärker sin Academy

Sensec förstärker sin egen Academy med att anställa Andreas Pettersson. Andreas roll inom Academy kommer i huvudsak vara som instruktör, speciellt riktade mot Swedavias flygplatser och Sveriges regionala flygplatser (SRF).Delårsrapport juli - september 2019

Stark utveckling med förbättrade marginaler undre tredje kvartalet


Sensec startar samarbete med Corfind som strategisk partner för IR och kommunikation

"För att utveckla och förbättra vår kommunikation med marknaden ser vi ett behov av en professionell samarbetspartner. Det skall bli otroligt spännande och se hur det här utvecklas med tiden. Redan nästa vecka kommer den första intervjun att publiceras" säger VD, Michael Pettersson.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär