Delårsrapport juli - september 2020 Ännu ett lönsamt kvartal för Sensec

Finansiell utveckling 1 juli - 30 september 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15 110 (23 319) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 947 (2 853) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 891 (2 730) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 1 292 (409) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 (0,02) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 30 september 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 50 182 (73 874) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4 339 (3 120) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 4 060 (2 357) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 7 379 (-2 059) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,01) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Sensec har tecknat avtal med Norsk Folkhjälp
 • Mil Sec har tecknat nya avtal avseende leverans av fordonsramningsskydd
 • Sensec har vunnit upphandling av egendesignad minröjningsutrustning

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Sensec har tecknat avtal med norska Rapp Bomek för den nordiska marknaden.
 • Sensec har tecknat ett LOI med Bertel & Steen AS

VD-kommentar

"Sensec skall vara Nordens ledande helhetsleverantör för miljöer med höga krav på säkerhets- och trygghetslösningar".

Så lyder vår vision.

- Vi ska vara nummer ett på högsäkerhetslösningar i Sverige, Norden och Baltikum.

- Vi ska ha en stabil omsättningsökning med en uthållig lönsamhet.

- Vi ska ha god kostnadskontroll och en stark finansiell plattform.

Ett år som detta ställer ju, av naturliga skäl, saker och ting på sin spets. En pandemi breder ut sig och hela världen stannar upp. Hur gör man då med mål och visioner när det för många bara handlar om att överleva? För Sensec har den här perioden handlat om att hitta ett mycket tydligt fokus på vart vi står, vart vi är på väg och hur vi ska ta oss dit, trots de förändrade förutsättningar som Covid-19 har inneburit.

Som en del i arbetet för att nå våra mål har vi en utarbetad, och tidigare kommunicerad, offensiv förvärvsstrategi. Vi ska förvärva bolag i Sverige och i Norden som väl passar in i vår organisation för att möjliggöra etablering i samtliga länder. På den här punkten har vi tagit stora steg framåt under det tredje kvartalet. Vi har i skrivande stund tecknat ett LOI med det norska säkerhetsbolaget Bertel & Steen AS. Ett förvärv som skulle ta oss en bra bit på vägen mot vår ambitiösa målsättning. Men vår resa slutar inte där, den har bara börjat. Vårt arbete att skanna marknaden efter intressanta förvärv har snarare trappats upp ytterligare och vi ser med tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen. Covid-19 har förvisso försvårat och i viss mån fördröjt en del av förvärvsarbetet, men vår målsättning står fast, Sensec ska vara nummer ett på säkerhetslösningar i Sverige, Norden och Baltikum.

Utöver förvärven ska vi växa organiskt. På den punkten har det här året varit en utmaning. Då flera av våra befintliga kunder har tvingats skjuta planerade investeringar till nästkommande år, har påverkan på vår omsättning varit oundviklig. Samtidigt som vi tvingats konstatera detta har stort fokus legat på att utöka vårt produktutbud. Behoven hos befintliga och potentiella kunder förändras hela tiden. Vi ska förutse denna utveckling och stå redo med de produkter och tjänster som våra kunder önskar, civilt och militärt.

Trots att omsättningen blivit lidande visar vi även detta kvartal god lönsamhet, mycket tack vare de återkommande intäkterna som våra värdefulla serviceavtal genererar. Vi har även genomfört ett antal besparingsåtgärder under året och kan idag konstatera att dessa har varit korrekta. Vi står fortsatt finansiellt starka, en förutsättning för kommande expansion.

För att säkerställa förutsättningarna för förvärv och integration av intressanta bolag krävs förutom goda finanser en organisation som är uppbyggd för att kunna växa. Den struktur vi har byggt upp klarar en väsentligt större organisation och högre omsättning, såväl inom Sveriges gränser som utanför.

Sensecs tre affärsområden, Check Points, Defence och Perimeter Protection täcker samtliga delar av vår befintliga verksamhet. Det är även inom dessa områden vi kommer att expandera. Support & Service och Academy sköter vår viktiga eftermarknad och sträcker sig över alla tre affärsområden. Vi erbjuder helhetslösningar som täcker våra kunders behov från start till mål. Med denna organisation kan vi med lätthet lägga till nya enheter, hitta synergier och bygga vidare på vår vision.

Nu stänger vi det tredje kvartalet med en positiv känsla för framtiden. Resan är igång och vi ser fram emot att få ta med oss kunder, leverantörer, personal och aktieägare på en spännande fortsättning.

Arlandastad 2020-11-13
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB (publ)

Övrig information

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2020, 26 februari 2021

Bolagsstämma 2020, 11 maj 2021

Delårsrapport Q1 2021, 11 maj 2021

Certified adviser
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm

Styrelsen
Mats Holmberg, ordförande
Michael Pettersson
Anders Lennerman
Fredrik Reveman

Rapporten i sin helhet bifogas.
https://investor.sensec.se/finansiella-rapporter/

Arlandastad 13 november 2020

Kontaktpersoner

Michael Pettersson, VD; michael.pettersson@sensec.se
Pernilla Jennesäter, CFO; pernilla.jennesater@sensec.se

Certified adviser
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 08.30 CET.

Bertel O Steen Airport Solutions AS har tecknat avtal för leverans av kontrollsystem till ny bagageanläggning på Tromsø Lufthavn

Sensecs helägda dotterbolag Bertel O Steen Airport Solutions AS (BOSAS) har tillsammans med Tratec Solutions AS tecknat avtal med Tromsø Lufthavn för leverans av ny komplett bagageanläggning.


Bokslutskommuniké 2020 - Sensec visar ett starkt resultat och förmåga att ställa om

Finansiell utveckling 1 oktober - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17 739 (23 707) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 901 (1 101) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 795 (998) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 506 (4 072) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 (0,01) SEK

Finansiell utveckling 1 januari - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67 921 (97 581) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5 240 (4 221) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 4 855 (3 355) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 7 885 (2 013) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,03 (0,02) SEK

Bertel O Steen Airport Solutions uppgraderar bagagesystemet på Swedavia Malmö Airport

Som en del i att framtidssäkra bagageanläggningen på Malmö Airport har Bertel O Steen Airport Solutions A/S (BOSAS), numera ägd av Sensec Gruppen, fått förtroendet att uppgradera anläggningen för hanteringen av fler röntgenutrustningar.


Sensec Holding AB (publ) fullföljer förvärvet av det norska säkerhetsbolaget Bertel O Steen Airport Solutions A/S

Sensec Holding AB (publ) har idag fullföljt förvärvet av Bertel O Steen Airport Solutions A/S som offentliggjordes den 23 december 2020. Sensec Holding har erlagt den första delbetalningen av köpeskillingen om 20 MNOK. Samtliga övriga villkor för transaktionens genomförande har uppfyllts och Sensec Holding har därmed tillträtt 100% av aktierna i Bertel O Steen Airport Solutions A/S.
Sensec Holding AB (publ.) tecknar avtal om förvärv av det norska säkerhetsbolaget Bertel O Steen Airport Solutions A/S

Sensec Holding AB (publ.) tecknar ett bindande avtal med Bertel O Steen Airport Solutions A/S om att förvärva 100 % av aktierna. Den fasta köpeskillingen av förvärvet uppgår till 30 MNOK, samt en villkorad tilläggsköpeskilling om maximalt 9 MNOK. Köpet finansieras till hälften genom banklån och resterande från egen kassa.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted