Segulah IV L.P. avyttrar DOCU Nordic

Den 2 augusti tecknade Segulah IV L.P. och minoritetsägare ett avtal om att avyttra 100% av DOCU Nordic till Stirling Square Capital Partners. DOCU är marknadsledare i Norden inom för- medling av händelsebaserad information till byggmarknaden samt marknadsinformation inom fastighet, vård och omsorg. Bolaget förser sina kunder med data och marknadsinformation som är viktig för deras försäljningsarbete. DOCU förmedlar tjänster i Sverige, Norge, Danmark och Finland. År 2016 omsatte DOCU 513 miljoner kr.

DOCU förvärvades av Segulah IV i augusti 2014 genom en avknoppning från DOCU Group. Under Segulah IV:s treåriga ägande har DOCU uppvisat stark tillväxt både organiskt och genom åtta tilläggsförvärv, däribland bolagets huvudkonkurrent i Danmark, CRM Byggefakta. Samtidigt har ledningen framgångsrikt drivit igenom operativa förbättringar genom att minska uppsägningsandelen hos kunderna, aktivt arbeta med prissättningen av abonnemang och realisera kostnadssynergier. Mellan 2014 och 2016 ökade DOCUs EBITDA från 89 till 136 miljoner kr.

"DOCU har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt och ökande lönsamhet. Segulah har som huvudägare utgjort ett starkt stöd under denna tid. Med Stirling Square som ny ägare ser vi fram emot att fortsätta vårt arbete att ständigt förbättra och bredda vårt utbud av händelsebaserad information i existerande och nya marknader", säger Stefan Lindqvist, VD, DOCU.

"Vi är väldigt nöjda med hur DOCU har presterat de senaste tre åren. Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med ledningen och styrelsen i att stötta bolaget i dess positiva utveckling. Vi är övertygade om att Stirling Square som ny ägare, kommer att utgöra ett fortsatt starkt stöd till bolagsledningen i att vidareutveckla bolaget i Norden och Europa", säger Percy Calissendorff, Partner, Segulah Advisor AB.

Stockholm den 4 augusti 2017

För mer information, vänligen besök www.segulah.se eller kontakta:

Stefan Lindqvist, VD, DOCU Nordic, telefon 070-667 62 52
Percy Calissendorff, Partner, Segulah Advisor AB, telefon 073-347 62 81

Jefferies International Limited agerade finansiell rådgivare till Segulah IV och DOCU.

Segulah, som grundades 1994, är ett private equitybolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärsmodellen bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till de brittiska fonderna Segulah III L.P., Segulah IV L.P. och Segulah V L.P.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted