Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Valberedningen föreslår Jens Wingren till styrelsen

Valberedningen i säkerhetsbolaget Secits föreslår nyval av Jens Wingren till styrelsen samt omval av ordförande Stefan Wilhelmson och ledamoten Ulrika Strömberg.

Jens Wingren ersätts på VD-posten den 1 maj 2021 av Erik Bech-Jansen som fram till nu varit ledamot av styrelsen.

Jens har en bred erfarenhet från arbete med affärsutveckling och strategi. Han har haft ett antal ledande befattningar och arbetar idag främst som aktiv investerare. Jens är näst största ägare i Secits.

Erik Bech-Jansen, Martin Mildner och Adam Lindberg har avböjt omval till styrelsen. Samtliga avgående ledamöter har signalera fortsatt engagerade i bolaget.

Mot bakgrund av bolagets strategi att växa genom förvärv förväntar sig valberedningen att styrelsen kommer att kunna fyllas på under årets gång och har därför avstått att inför årsstämman föreslå nya ledamöter.

"En motivering till att vi nu minskar antalet ledamöter är just för att skapa utrymme för nomineringar under året", säger valberedningens ordförande Stefan Wilhelmson.

För ytterligare information:

Stefan Wilhelmson, ordförande

Tel: 070-817 55 29
E-post: [email protected]

Om Secits
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted